Individuální terapie

Individuální terapie

Nedaří se Vám? Potřebujete radu či oproštění od všedních starostí? Nebo potřebujete v tento moment podporu či jen cítíte, že je toho na vás moc a že na to teď nechcete být sama? Ráda Vám pomohu.

Pomocí práce s kyvadlem a tabulkami vytestuji vaše nemoci, blokády a duševní programy. Podle potřeby léčení kombinuju s dalšími léčebnými technikami. Jde např. o léčení různými druhy léčivých energií, čištění čaker atd. Ke zjišťování příčin nemocí či blokád využívám také karmické kódy, karty, automatickou kresbu, chaneling, konstelace a podobně.

Někdy je terapii třeba doplnit i léčebnou meditací s klientem. Např. meditace na odpuštění.

Terapii je možné absolvovat jak osobně, tak na dálku. U terapie na dálku je potřeba provést první sezení s klientem osobně, pak je možné pokračovat na dálku.


Co všechno je možné řešit:

 • různé nemoci a zdravotní potíže
 • partnerské a mezilidské vztahy (tj. vyčistit komunikaci mezi partnery, řešit nedorozumění, odstranit závislost na partnerovi, řešit problémy s dětmi nebo s ostatními členy rodiny atd).
 • čistit a harmonizovat čakry, srovnávat energetická těla, harmonizovat celý energetický systém
 • zvednout imunitu, životní energii a vitalitu, navýšit hladinu osobních vibrací, upravit metabolismus i množství volných radikálů v těle atd.
 • čistit hloubkové příčiny problémů, různé psychické blokády,
 • smazat negativní duševní programy v podvědomí (spojené s minulými životy)
 • čistit karmu, rodovou karmu, odstraňovat přísahy a sliby z minulých životů;
 • zlepšit finanční situaci, zpřístupnit paprsek hojnosti do Vašeho života, Zde se zjišťují blokující programy a energie - a ty se pak čistí a provádí se náprava.

Jak terapie probíhá?

Jde o naprosto bezpečnou metodu. Klient je v průběhu terapie při plném vědomí. 

Nejdříve se provede základní diagnostika a léčba, při které zjišťuji:

 • stav životní energie (a nakolik je tato životní energie využívána),
 • aktuální stav čaker a jejich průchodnost,
 • aktuální stav imunitního systému a volných radikálů v těle
 • počet přivtělených duší a entit v auře klienta
 • karmickou zátěž klienta a jeho duchovní ochranu
 • hlavní příčinu nemoci nebo problému
 • funkčnost jednotlivých orgánů a oběhových systémů
 • aktuální stav základních i nebezpečných prvků v těle (a jejich přebytek či nedostatek)
 • a další potřebné věci, týkající se toho konkrétního problému, který řešíme

Samozřejmě, že u všech zjištěných věcí se už rovnou provádí náprava. Co je potřeba odstranit, to se odstraní. A čeho je málo (nebo co funguje málo), tam je nutno provést navýšení na zdravé maximum.

Pak už se pokračuje formou INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE dle potřeb klienta.

Zde se již konkrétně zaměřujeme na daný problém, hledáme jeho hlavní příčinu (negativní programy, blokace, souvislost s minulými životy) - jak to souvisí s přítomnými osobami ve Vašem současném životě atd.

Zjištěné údaje čistíme, odstraňujeme, harmonizujeme.
Ale vše bude vyčištěno jen do té míry, do jaké to "dovolí" klientovo VJ (Vyšší Já).


Pokud se rozhodnete pro tuto terapii, tak počítejte s tím, že k vyléčení nestačí jen jedna jediná terapie. Bude nutno provést větší počet terapií (podle potřeby a podle závažnosti nemoci nebo problému, který léčíme).

Mnoho klientů však žije v představě, že terapeut s pomocí spirituálního léčení vyčistí a odstraní jejich problémy - a tím je věc vyřešena! Pak čekají na "zázrak" - bez jakékoliv snahy z vlastní strany. Žijí tedy v domnění, že léčitel je vyléčí a oni u toho nebudou muset ani "hnout prstem." Ale takhle to nefunguje.

Pokud klient nezmění svůj způsob života a neodstraní svoje negativní myšlení a jednání - potom znovu vytvoří prostor pro opětovný vznik či návrat těch energií, které již jednou byly vyčištěny - a nemoc (nebo problém) se vrátí!

Toto je důvod, proč s pomocí spirituální terapie nelze léčit každého člověka, ale jen takového klienta, který je na to připraven a který je ochoten změnit své návyky a celkově se od základu změnit! Předpokladem vyléčení je, že klient se bude na svém vyléčení aktivně podílet (ze 70 %) - a těch zbývajících 30 % již tvoří pomoc léčitelů a ostatních lidí.

Ceník

Hodina

1500 Kč

Každých dalších započatých 30 minut

750 Kč