2. ČAKRA SAKRÁLNÍ

26.02.2023

Leží ve výši dělohy žen a prostaty mužů. Říká se jí také sakrální, sexuální nebo slezinná.
Lotos má šest okvětných lístků představujících šest překážek na cestě rozvoje: hněv, nenávist, chamtivost, závist, krutost a lenost. Symbolickým tvarem je půlměsíc, živel voda, barva oranžová, smyslem chuť, mantra VAM, zvířecím symbolem krokodýl: lenost, netečnost.

Je centrem tvořivosti, sexuality, vztahů a také centrem přijímání našeho ženství.

Harmonická funkce se projevuje vitalitou, tvořivostí, léčivou energií, vášní a radosti ze života.

Blokace sakrální čakry:

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti v dětství. Emoce, které s touto čakrou souvisí, jsou přímo spojeny s naší citlivostí a chtivostí.
Lidé, jejíž sakrální čakra je zablokovaná a nevyvážená, mají tendenci být emočně nestabilní, necitliví, mají problémy ve vztazích a vycházení s ostatními lidmi.

Druhá čakra je centrum nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, naší kreativity, kterou projevujeme skrze pocity a jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly.
U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní to prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů.

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném, splývá s proudem života svými pocity. To znamená, že jsme vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevření a přirození. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro nás možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti.

Pokud je čakra zharmonizovaná, naše pocity jsou přirozené, jednání tvůrčí, činí náš vlastní život i životy ostatních plodným. Naopak disharmonie má za důsledek nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti. Může dojít k odmítání popírání sexuality nebo naopak přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která uniká kontrole. To znamená, že je nepoznán tvořivý potenciál těchto sil a použil se nesprávným směrem.