4. ČAKRA SRDEČNÍ

26.02.2023

4. SRDEČNÍ ČAKRA, ANAHÁTA

Nachází se uprostřed hrudníku a pokud aktivujeme a harmonizujeme její energii, dá nám schopnost milovat druhé i také sebe sama.
Její barva je zelená, posiluje pocity lásky, soucitu a empatie, a pokud je otevřená a v rovnováze, přináší nám klid, lásku a pocit štěstí.

Patnáctilístkový lotos naznačuje, že z čakry vychází patnáct energetických drah. Symbolickým tvarem je gexagram. Smyslem hmat, živel vzduch, mantra JAM, zvířecí symbol antilopa, bdělost a hbitost.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují spodní tři fyzicky emocionální centra se třemi horními duchovními.

U srdeční čakry se zabýváme rozvojem kvalit srdce, prožíváním lásky a soucitu, dělením se s druhými, spoluúčastí srdce při rozhodování a řešení, nesobeckostí, odevzdaností, uzdravováním.

Blokace srdeční čakry:

Na psychické úrovni se projevuje nenávistnými pocity, záští, zlobou, vztekem, bezcitností, smutkem, egoismem, uzavřeností, zármutkem a zoufalstvím. Aby byla čtvrtá čakra dobře otevřená a v harmonii, je třeba naučit se milovat sami sebe, pěstovat emoční vyzrálost, která umožňuje jednat vědomě a soucitně. Měli bychom se naučit soucítit s druhými a být citliví k jejich bolesti. Soucit je schopnost ctít utrpení druhého člověka, a přitom mu vrátit sílu a chuť do života.
Důležité a nutné pro vyléčení je také odpuštění, jenž nás osvobozuje od potřeby osobní pomsty a vnímání sebe jako oběti.

Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje hodně silně. Otevřená SRDEČNÍ čakra má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek.