5. ČAKRA KRČNÍ

26.02.2023

5. ČAKRA, VIŠUDDHA

Nachází se v oblasti našeho hrdla. Leží v oblasti krční páteře ve výšce hrtanu. Je centrem lidské vyjadřovací schopnosti, kterou je tvořena kreativní komunikace s okolním světem. Pomůže nám také lépe vyjádřit myšlenky a schopnost naslouchat ostatním. Této čakře v rovině lidského těla odpovídá plexus laryngeus.

Lotosový květ má šestnáct lístků, šestnáct samohlásek sanskrtu.

Symbolickým tvarem je kruh, element vesmír a smyslová funkce sluch. Její barva je modrá, modrofialová a stříbrná. Mantra HAM. Zvířecím symbolem je bílý slon, čistá moudrost.

Blokace krční čakry:

Aktivace této čakry je důležitá, jelikož bez komunikace s ostatními se jen málokdo obejde. Pokud je krční čakra zablokovaná či v nerovnováze, způsobuje negativní myšlenky, stydlivost, strach, trému a jiné druhy sociálních fobií. Její aktivací se zlepší schopnost komunikovat a prosadit svůj názor. Kromě toho krční čakra Višuddha reguluje tok hormonů a všechny funkce krku a hlavy.

Krční čakra řídí sebevyjádření člověka a tím i jeho řeč, mimiku a tělesné držení. Blokády v 5. čakře se často projevují chrapotem. Často se tím projevuje nevědomá obava vyjít ze sebe, aby se člověk nevyjádřil tak, že by mohlo dojít k nedorozumění.
Člověk má potíže vyjádřit své mínění jasně, je tichý, bázlivý, samotářský, jeho hlas zní zastřeně, má pocit "knedlíku v krku" nebo koktá. Člověk se raději připojuje k všeobecnému názoru a nezaujímá vlastní postoj.
Důvěra ve vlastní schopnosti je otřesená, člověk nenachází přístup ke svému vnitřnímu hlasu a k intuici.
Nadměrná energie se projevuje arogantním, dominantním charakterem, který dává za pravdu sobě, přehnanou sdílností a klevetěním nebo sklonem k soustavnému diskutování.

Tělesně se tyto blokády projevují v napětí, v zesíleném sklonu ke křečím nebo v poruchách štítné žlázy