BELTAINE- NOC OHŇŮ

30.03.2023

Noc ohňů/Jarní Dědkové/ Beltaine -  čas velké oslavy Lásky. Tento snad nejznámější pohanský svátek se slaví z noci 30.dubna na 1. května, a podle některých tradic z noci 1.-2. května.
Beltaine je oslavou lásky, partnerství, sexuality, smyslnosti, plodnosti a pálením ohňů, které měly funkci ochrannou. Je to čas, kdy v přírodě se začínají spárovat zvířata, a i lidé podléhají omamující vůni jara, a probouzejí se ze zimní letargie.

Oheň symbolicky představuje slunce a je jeho zástupným prvkem na Zemi. Tyto ohně se pro získání síly přeskakují, zapalují se v nich košťata, kterými se pak krouží a v některých částech Evropy se z kopců pouští hořící kola či sudy, symbolizující putující slunce. K noci ohňů se dále pojí očista ohněm, kdy se v něm "pálí" vše nedobré.

Odtud pramení zvyky obcházet oheň, popřípadě procházet mezi dvěma ohni. Sedláci mezi dvěma ohni vodili i dobytek. Beltain doslova znamená dva ohně. Dalšími názvy mohou být např. Noc rozkoší, Máje, Valpuržina noc.

Všem těmto svátkům dnes oficiálně odpovídají čarodějnice připadající na 30. dubna, jméno pálení čarodějnic pochází zřejmě ze středověku a dob inkvizice.

Dále sem patří tzv. dívčí válka, kdy si dívky v lese zbudují ohradu z chrastí a muži je "dobývají". Jedná se tedy o jakési ritualizované námluvy a první sex.

Staví se májky, mladé opentlené stromky /často břízky/, mladík ji staví pro svoji milou za její okno. Staví se i vesnická mája, vysoký opentlený strom, z něhož visí věnec uchycený čtyřmi pentlemi /symbolizuje čtyři směry, světové strany/. První noc po postavení máje u ní musí mladí muži držet stráž, aby ji mladíci ze sousední vesnice tajně nepodřízli. Tento zvyk představuje symbolické souboje mezi jednotlivými rody a vesnicemi. Spojení kmene stromu a kruhu věnce je symbolickým vyjádřením sexuálního spojení muže a ženy. Kruhy na májce taktéž symbolizují květ života /starý slovanský symbol, stejně jako svastika, oba odvozeny z kultury sanskrtu/. Tento květ života má šest ramen, což symbolizuje sluneční fáze po celý rok.

Noc ohňů lze zasvětit bohu ohně – Ogni, někde též Svarožič, či bohyni života a plodnosti – Živa. Beltaine je svátek Bohyně Rhiannon – Milenky.

Podle kola roku, Bohyně má 4 stádia života, které odrážejí 4 stádia života ženy – Panna (Dívka), Milenka, Matka a Stařena.

A Beltainu kraluje milenka, tedy je to svátek, který věnujeme hlučným oslavám, zapalujeme ohně, a hlavně milování se. Jeden ze zvyku kolem Beltanu bylo právě, že na Beltainskou noc si muži a ženy mohli sundat snubní prsteny, účastnili se rituálu skákání přes oheň v maskách, a potom si společně se užívali lásky – což bylo symbolem poděkování přírodě za její plodnost. A také to pomáhalo zajistit dobrou úrodu. Milovali se nejčastěji právě v polích. Partnera nemuseli ani znát – protože často měli všichni na sobě zvířecí masky. Děti počaté na Beltane se považovaly za posvátný dar Boha / Bohyně, a protože bylo nejasné otcovství, starala se o ně společně celá komunita.

PATRONKY

Bohyně lásky RHIANNON

Bohyně asociovaná s Beltainem je Rhiannon. Mladá, krásná, svobodná a svůdná, je zároveň Královnou podsvětí a cestuje na bílém koni mezi světy. Její doba nastává, když vše na světě vykvétá a myšlenky se zaměřují na lásku. Její příběh začíná, když Lord Pwyll odpočívá se svými muži na kouzelném svahu. Rhiannon na své bílé klisně (ráda si ji představuji, jak jezdi nahá jako Lady Godiva) projíždí tiše kolem.

Lord Pwyll je natolik okouzlen její nesmírnou krásou, že vyšle své muže, aby ji dohonili. Jeho muži to však nedokáží, takže jsou vysláni další jezdci, ale ačkoli se zdá, že Rhiannon cestuje pomalu, nikdo ji nedokáže dostihnout.

Lord Pwyll se nakonec odhodlá vydat se za ní sám, ale ani na svém nejlepším hřebci jí nestačí. Nakonec se natolikvyčerpá jeho kůň i on samotný, že vzdávaje se zvolá: "Paní, prosím zastavte pro toho, kterého milujete nejvíce!"Rhiannon se zastaví, a když ji dojede, tak mu praví: "Bývalo by bylo lepší pro vašeho koně, kdybyste na mě zavolal dříve." Rhiannon vysvětlí, že si ho vybrala za manžela. Lord Pwyll je překvapen a šťasten.

Toto je vyvrcholení příběhu. Rhiannon je Bohyně, která miluje tam, kde si to usmyslí. Je svobodná a mocná. Je to iniciátorka, divoká koňská Bohyně, instinktivní a nezkrotná. Její zvířata jsou bílá klisna a zpěvné ptactvo. Její strom je hloh a jejím symbolem jsou hřeben a zrcadlo. Její barvou je červená.

Bohyně LADA

Lada je slovanskou Bohyní lásky, krásy, smyslnosti, harmonie a souladu. Zasvěcen jí je měsíc květen, ze stromů pak lípa. Ladě byla přisuzována dvě holoubátka, zapřažena do jejího vozu. Je Bohyní jara a léta: světlé poloviny roku.

Během temné poloviny roku přebývá v podsvětí. Traduje se, že ožívá a z podsvětí vychází o jarní rovnodennosti a na rovnodennost podzimní opět odchází zpět. Střídá se tak o vládu nad zemí se svojí temnou sestrou Moranou. Traduje se, že chrámy bohyně Lady stávaly v moravském Děvíně, Olomouci, Brně a slovenské Nitře.

V jejích chrámech bývaly prý vychovávány sbory dívek. V našem novodobém slovanském Kole roku spojujeme Ladu se svátkem lásky: prvním májem, Beltainem. Na Ladu se obracíme jako na vládkyni lásky, vášně, souladu a harmonie.