BLAHOBYT A MEDITACE HOJNOSTI

30.03.2023

Každý z nás po něčem touží. Je však mnoho věcí, které se nám ne a ne splnit. Čím to je? Proč se někomu daří a jinému ne? Dnes si ukážeme jak nejlépe programovat blahobyt v životě.

Důležité je pochopit nebo vědomě přijmout názor, že vesmír je plný bohatství, že je rohem hojnosti všeho, co si kdy naše srdce mohlo přát jak v hmotné rovině, tak i v rovině emocionální, psychické a duchovní. Na požádání je tu vše, co potřebujete nebo chcete, musíte pouze věřit, že tomu tak je, opravdu si přát a ochotně to přijmout, abyste měli všechno, co si přejete.

Jednou z nejčastějších příčin neúspěchu při získáváni toho, co si přejete, je "programování nedostatku."

Je to postoj k životu či souhrn názorů na život, které vypadají asi takto:

Nic nevystačí pro všechny.
Život je utrpení.
Je nemorální a sobecké mít nadbytek, když jiní mají nouzi.
Život je tvrdý, obtížný, je slzavým údolím.
Pro všechno, co získáš, musíš těžce pracovat a přinášet oběti.
Být chudý je ušlechtilejší a zušlechťuje duši.....

Tohle všechno jsou falešná přesvědčení. Jsou založena na špatném pochopení toho, jak vesmír pracuje, nebo na nepochopení některých důležitých duchovních principů. Podobné názory neprospívají vám ani nikomu jinému: jenom nás všechny omezují na cestě k našemu přirozenému stavu blahobytu a hojnosti ve všech oblastech.

V současné době je pro mnoho lidí na tomto světě realitou smrt hladem a bída, avšak my nepotřebujeme vytvářet a zachovávat tuto skutečnost o nic déle. Faktem je, že všeho je víc než dost, aby to vystačilo pro každou bytost na zemi, jsme-li ochotni této možnosti otevřít naše vědomí. Vesmír je místem štědré hojnosti a my všichni jsme přirozeně bohatí hmotným i duchovním majetkem. Ti, kdo neprožívají svůj svět jako bohatý a vším oplývající, do jisté míry podlehli programování nedostatku spíše než hojnosti.

Z neznalosti přistoupili na všeobecně rozšířenou víru v nevyhnutelnost bídy a nouze a dosud si neuvědomují, že nekonečná tvůrčí síla je v rukou každého z nás. Pravda o této planetě zní, že je to nekonečně dobré, krásné a životodárné místo k existenci.

Umíte si představit tento svět proměněný ve šťastné, kvetoucí a osvícené prostředí, kde se může každému dařit dobře?

MEDITACE HOJNOSTI

Dokonale relaxujte v pohodlné poloze. Představte si sami sebe v nějakém krásném prostředí uprostřed přírody. Třeba na louce u zurčícího potoka nebo na pláži u moře. Představujte si chvíli všechny ty báječné detaily a sami sebe, jak jste naplněni požitky a vděčností. Vykročte dál a brzy se zastihnete v úplně jiném prostředí, třeba na poli, vlnícím se zlatým obilím, nebo jak se koupete v jezeře.

Pokračujte v putování a hledání a při tom objevujte stále krásnější prostředí a bohaté rozmanitosti: hory, lesy, pustiny, cokoli, co uspokojí vaši fantazii. Chvíli si všechno pečlivě uvědomujte.

Představujte si, že plujete na člunu svěžím tropickým rájem se vzácným ovocem na stromech. Vytvořte si obraz, jak připlouváte k mohutnému hradu, kde jste uvítáni bohatou hostinou, hudbou a tancem, poté vás přivedou do rozlehlé pokladnice, kde vás obdarují fantastickými drahokamy, zlatem, skvostnými šaty v množství větším, než můžete, kdy upotřebit. Zapojte svou obrazotvornost a vybavte si sami sebe, jak putujete kolem světa, nacházíte vše nebo jste obdarování vším, co si jen můžete přát, a ve větším množství, než byste si jen dokázali přát.

Představte si svět jako nádherný ráj, v němž každý, s kým se setkáte, prožívá stejné naplnění a blahobyt jako vy. Užívejte z plna hrdla. Pokud si přejete, navštivte jiné planety a také tam nalezněte zázračné věci. Existují nekonečné možnosti! Nakonec se šťastní a spokojení vraťte domů a myslete na to, že vesmír je opravdu místem neuvěřitelných zázraků a hojnosti.