BOHYNĚ VE STAROSLOVANSKÉ MYTOLOGII

01.03.2023

V staroslovanské mytologii existovaly okřídlené nebeské bytosti, které byly čímsi mezi anděly, bohyněmi a ptáky. Žily v Iriji, slovanském nebeském království. Byly dvě, Gamajun a Alkonost. Iriji, nebeské carství bohů, stvořil Svarožič. Nacházelo se nedaleko hory Alaryt v Ripejskem pohoří. Když Svarožič dotvořil Iriju, vyrostl v ní posvátný dub, který sahal až do nebe a svými kořeny držel pohromadě pozemský svět. Podle jiné legendy ležel slovanský ráj nad oblaky a žili v něm okřídlené duše mrtvých.

V Iriji voněly zpívající květiny zurčely potoky s živou vodou. Právě zde pobýval pták Alkonost, jenž zpíval sladké písně. Díky nimž vládlo na slovanské Matičce Zemi krásné slunečné počasí. Alkonost byl legendární rajský pták radosti s úchvatnými mnohobarevnými křídly, a zároveň to byla líbezná dívka, která přinášela štěstí. Její tělo a ruce byly lidské. Zpívala hlasem sladším než sama láska.

Když Alkonost slétla na Zem, díky jejímu zázračnému zpěvu zapomínali její obyvatelé na trápení a smutky. Mnohdy zapomněli úplně na všechno. Sdělovala lidem poselství shůry, co je mimochodem i úkolem andělů.

Gamajun, další bájná staroslovanská okřídlená bytost, měla spanilý obličej, světlezelené oči a ptačí tělo porostlé jemňoučkým, čarokrásným peřím. Její úlohou bylo stejně jako u Alkonost sdělování vzkazů od slovanských bohů. Vykazuje jistou shodu s antickým Merkurem, který nosil okřídlenou přilbu a sandály. Na rozdíl od Alkonost nezpívala sladké písně, nýbrž božské hymny, což ji spojuje se skupinou andělů známých pod společným jménem cherubové, kteří opěvují Boží slávu. Gamajunin zvonivý hlas přinášel naději a štěstí. Připraveným otevírala tajná vědění a záhady. Předpovídala budoucnost, věděla o všem, co se kdy událo, znala skrytá tajemství a pravdu o původu Země i nebe, o lidech a bozích, o netvorech a hrdinech, o zvířatech a ptácích. Žila daleko na východě, poblíž slovanského ráje.

Řekové ctili bytosti zvané eudaimoni, "dobré božské bytosti.", které byly ve všech směrech totožné s našimi anděly.

Jak je vidět, ženský aspekt božství nemá vskutku daleko od světa andělů. Propojením obojího získáme znásobený účinek, sílu nebo výsledek rituálu.

                                                                                               zdroj: Velká kniha rituálů - J. Peschlová