RITUÁL HROMNIC

19.02.2023

Rituály jsou součástí kulturního dědictví celého lidstva. Mají různý charakter a účel, např. společenský , rodinný, osobní, přechodový, zasvěcovací, atd. Druhy rituálů se odvíjí od mnoha aspektů, např. etnika, kultury, civilizace či lokality....

Slovanské rituály se v zásadě od keltských neliší, Slované však v podstatě měli i vlastní tradice. Společná jim byla posvátnost ohně a sezonní rituály. Slovanský rok byl komplikovanější než keltský a zahrnoval více obřadů.

Během ročních svátků se slavily různé sezóní obřady. Vybrala jsem pro Vás RITUÁL HROMNIC, který je prvním svátkem v našem kalendářním roku. Pokud se necháte inspirovat, můžete si jim navodit magickou atmosféru, a budete z něj mít nejen velký užitek , ale také příjemný a hluboký zážitek. Pokud nemáte dosatek prostoru, času a ochotné lidi poblíž, můžete si udělat i menší obřad, neboť každý vědomý akt nahradí v případě nutnosti i delší rituál.

RITUÁL HROMNIC

IMBOLC (HROMNICE) přináší sebou pocit tušeného blížícího se dobrodružství. Je svátkem návratu světla, které udržuje život v naději, že život bude zachován a bude i nadále pokračovat. Nastává pomalý ústup chladu, mrazu a vlády zimních bohyní. Svítá na nové začátky, hluboko pod zemí se sněženky a krokusy vytahuji ke světlu. Příroda zdánlivě spí, ale kolo roku neustává ve svém pohybu. Posouvá roční období dál a dál. Obracíme se k budoucnosti a dáváme prostor všem novým příležitostem, které se nabízejí.

V keltské tradici, kde se slaví prvního února IMBOLC, je patronkou Brigid, dcera nejvyššího keltského boha Dagdy - bohyně věštění, proroctví, léčitelství, vhledu inspirace a poezie, je spojována s plodnosti a úrodnosti půdy.
V tradici slovanské slavíme druhého února Hromnice - svátek, kdy Slované projevovali úctu Velesovi - bohu skotu, lovu, lesů, zemědělství, podsvětí, bohatství magie, věštění a básnictví.

ÚČEL RITUÁLU

Účelem tohoto rituálu je hluboké očištění od všech minulých vlivů, nánosů a zátěže a vnesení světla do budoucích dnů. Imbolc, Hromnice, jsou oslavou nových začátků, mezníkem mezi vším starým, co za sebou zanecháváme, a vším novým, co je před námi. S tímto aspektem se setkáváme u téměř každého z osmi svátků v Kole roku. Energie HROMNIC je vynikající na rozvíjení magických, věšteckých a intuitivních schopností, na léčení a sebeléčení, které lze zahrnout do hromničních obřadů.

U starých Slovanů panoval kdysi o Hromnicích obyčej, který zdůrazňoval důležitost ženského principu pro princip mužský. Během první jarní bouřky zvedali muži do výšky ženu, která byla poblíž, aby si udrželi sílu po celý následující rok. Jedním z účelů HROMNIC je skutečné uctění ženy, nosného pilíře, který poskytuje muži oporu i příležitost k růstu a k nabytí mužské síly.

PODSTATA RITUÁLU

Všechno, co bylo a pominulo, se v pozměněné formě v koloběhu ročních období znovu zrodí. To je jeden z významů HROMNIC, svátků, který v sobě obsahuje zatím skrytý potenciál nového růstu. Zaseté sémě musí ve staré formě umřít, aby z něho vyklíčil a posléze vyrostl nový život. Rituály předjaří podporovaly tento růst a probouzely Slunce i Zemi, aby se otevřela životodárným paprskům.
Imbolc a Hromnice jsou křižovatkou mezi tmou a světlem, chladem a teplem, zimou a jarem, jejich termín připadá na pomyslnou polovinu mezi zimním slunovratem a jarnírovnodenností. Ve čtyřech kvadrantech, které se nachází kolem těchto křižujících se cest, spočívají čtyři elementy, které jsou součástí velké proměny. Pronikne li paprsek světla středem křižovatky, přesně tam, kde se čtyři živly setkávají, spustí se bouřkový proces.

obnovy. Tím paprskem je blesk provázený burácením hromu, záblesk světla z nebe. O Hromnicích proniká do země procitnuvši energie Slunce, symbolizována prvním jarním bleskem. Akumuluje se v útrobách Země a v plné síle z ní vyraší v podobě nového života, nové vegetace. Velká Matka Země je během Imboicu uctívána, jako panenská bohyně a zaslíbená nevěsta ještě příliš mladého solárního boha. Podstatou rituálu je naladění na její oživující moc a uvědomění si vlastních šancí na osobní růst.

BRIGID

Brigid, keltská bohyně prvního záchvěvu jara, byla uctívána v podobě dívky, nebo mladé ženy a spojována s ovcemi a jejich laktaci. Brigid naučila lidi dojit krávy a využívat jejich mléko, které bylo na sklonku zimy, jedním z mála výživných zdrojů potravy. Brigid, Labutí panna tloukla o Imbolcu do zmrzlé půdy bílou holí a probouzela Matičku Zemi ze zimního spánku. Bririgidiným oděvem je sněhobílý šat, typický pro nevěsty, vždyť jí také říkají Bride, nevěsta. Tvrdilo se o ní, že se naklání nad každou kolébkou, a podle některých legend byla dokonce Ježíšovou chůvou, později se to samé tradovalo o svaté Brigitě. Aby po Brigid smazala církev všechny pohanské stopy, změnila ji v 5. Století na svatou Brigitu, patronku farmářství a dobytka, ochranitelku domácností před ohněm a nehodami. Potlačit kult bohyně Brigid se však nepodařilo, je dodnes nejčastěji vzývanou keltskou bohyní.

ZORA

Ve slovanské tradici bohyně ZORA je dívka spojená s Hromnicemi. Můžete si jí zavolat do svého života, aby vám přinesla jiskru světla a naděje. Když jste na konci svých sil vzpomeňte si na ni a ona vám pomůže zažehnout v sobě jiskru naděje, zapálit plamen vašeho vnitřní ho světla, které vám ukáže cestu. Můžete se spojit s touto věčně mladou dívkou ve svém nitru, která nadšeně vítá vše, co jí život nabízí.

VHODNÁ DOBA K RITUÁLU

Začátek února, Hromnice za východu

NÁSTROJE A POMŮCKY K RITUÁLU

Bílý oděv bez jiných barevných doplňků, bílá tkanina na pokrytí podlahy, pokud nebudete venku v přírodě, bílý ubrus na rituální oltář, bílé svíce na oltář a jedna pro každou participantku rituálu, sirky, nebo zapalovač, olejíčky na potření svící, jarní květy, kupříkladu sněženky, asi nejtypičtější květ Hromnic, anebo bledule, bílé krokusy, či konvalinky, bílé stuhy, vonné tyčinky a vykuřovadla, soška, nebo obrázek hlavní bohyně rituálu a sošky.

andělů, miska s mlékem, kousek chleba a bílého sýra, prázdná menší miska, větší číše s vodou, která bude ztělesňovat element vody a léčivé prameny, bylinky do očistné koupele, bílé věnečky, poznávací znamení panenských hromničních bohyní, velký věnec z květin v barvách Slunce, žluté, zlaté, oranžové, červené. Chcete li rituál orientovat ke keltské tradici, nachystejte sošku Brigid, Brigitin slaměný kříž a slaměnou panenku, figurky bílých oveček, labutí a kraviček, kladivo, symbol Brigidina patronátu nad kováři, knihu poezie, léčivé bylinky, aspekt Brigid, božské léčitelky, sošky víl, neboť je sestrou jejich královny.

PRŮBĚH RITUÁLU

Předpříprava:

• Důkladně ukliďte svůj domov i prostor, ve kterém obřad bude probíhat. Vyhoďte, nebo darujte všechny zbytečné a nepoužívané věci.
• Máte li pec, nebo krb, vyčistěte jej a zapalte v něm nový oheň na použití nového dřeva.
• Upečte, nebo kupte kulaté ovesné koláčky posypané semínky
• Namíchejte postní nápoj, nesmí obsahovat alkohol a mléko.
• Tři dny před rituálem držte půst. Je li ti pro vás náročné, aspoň v den před obřadem.
• Naučte se zpaměti text provolání k Andělům Slunce, nebo, jej úpravně napište na hezký papír.
• Postavte na rituální obřad všechny obřadní předměty, včetně květin, svící, stuh, džbánu s mlékem a malého mléčného pohoštění.
• Bílou solí, bílým pískem, nebo bílými květy, vyznačte rituální kruh.

Příprava:

• Absolvujte teplou bylinkovou koupel, součást očisty a léčení. Oblečte si bílé šaty.

• Ještě za úsvitu zapalte na okenním parapetu sedm bílých svící, které mají svým plamenem přivolat a posílit pořád slabé a mladé Slunce. Vložte je do rituálního kotlíku se solí, nebo bílým pískem na dně. U zažíhání každé svíce odříkejte krátké prohlášení, např:
" Vyzývám oheň bohyně a anděly ohně, aby rozžehli nové světlo a přinesli nový život. Vzývám oheň, bohyně a anděly očisty, aby mě očistili. "Vzývám oheň, bohyně a anděly a anděly ohně, aby zabránili bleskům udeřit do domu, způsobit škodu a pod."
"Vzývám oheň, bohyně a anděly ohně, aby roztopili sníh a probudili srdce Země." "Vzývám oheň, bohyně a anděly rozvoje, aby mi pomohli v temném lůně zimy najít semínko nového růstu. "Vzývám oheň, bohyně a anděly Slunce, aby svými plameny vzbudili spící Slunce a dodali mu sílu."

• Chvíli se upřeně dívejte do plamenů svíci a přemítejte o hromničních tématech, o očistě, inspiraci, léčení a nových začátcích. Představujte si, jak bohyně a andělé kolem vás a vašeho příbytku, předou z ohně jiskřivá vlákna světelné ochrany a očisty.

• Obejděte s další bílou hořící svíci a zvonečkem všechny místnosti svého domova, či rituálního prostoru. Jemně u toho zvoňte a modlitbou k bohyním a andělům vneste světlo do celého obydlí, aby ho pročistilo a naplnilo energií ohně. Tuto část rituálu lze provádět zvlášť, jako obřad na zahnání negativních a přivolání pozitivních energií.

• Před všechny dveře a okna umístěte znaky, které vás ochrání před blesky a jinými nepřejícími silami, například bílé svíce, obrázky, nebo malé sošky bohyň a andělů. Přidáte-li k nim horský křišťál a misku s hrubou mořskou solí, i z této části můžete udělat malý separátní rituál, který vám poslouží na vyčištění jakéhokoli prostoru od špatných, či zatěžujícími energiemi.

PRŮBĚH RITUÁLU

1. Fáze rituálu

• Svíci, s niž jste obcházeli dům, zapalte svíčky na oltáři, vyjma těch, které jsou určeny aktérkám rituálu. Nechte je pak hořet u prázdné misky, před sošku, nebo obrázkem hlavní bohyně.

• Zapalte vonné tyčinky, nebo vykuřovadla.

• Třikrát obejděte bíle vyznačený rituální kruh s bílou svící v ruce a otevřete jej. Obraťte se na archanděla Rafaela, aby otevřel kruh na východě, Michael na jihu, Gabriel na západě, Uriel na severu.

• Přizvěte do kruhu všechny bohyně a anděly, které si tam budete přát mít, zejména hlavní bohyni rituálu a Ambaela, kteří budou kruh střežit z jeho středu.

•Rozlejte postní nápoj. Požádejte Bohyni a Amabaela, aby nápoj posvětili svou energii. Naráz je všechny vypijte.

2. Fáze rituálu

• Vezměte každá do ruky svou svíci a zapalte ji plamenem svíce před soškou Bohyně a anděla.Opakujte spolu po ceremoniářce: "Vzhůru! Vzhůru, bohyně a andělé Slunce, strážcové Světla! Otevřete vozatajovi ranních červánků brány horizontu. Dýchněte horkým dechem na studený příkrov Země a probuďte ji z dlouhého spánku. Zahřejte zemi, lůžko všech semen, aby z nich vyrašily, vyrostly a uzrály rostliny, z nichž budeme živí my i všechny bytosti. Veďte nás po stezce nových časů".

• Chvilku potichu přemýšlejte o vlastních přáních i přáních přátel. Soustřeďte se na jejich splnění. Odlijte do misky s mlékem, do druhé misky trochu mléka, dar pro Bohyni. Položte k ní, jako obětinu, kousky chleba a sýra. Po rituálu si je odneste na svůj pracovní stůl, aby vaše úsilí přinášelo lepší výsledky a vyšší příjmy.

• Odevzdávejte si misku s mlékem ve směru od východu k západu a každá se s ní napije.

• Vytvořte těsný koridor, postavte se do dvou řad obličeji k sobě. Jedna z vás bude stát mimo něj, na pomyslném začátku symbolického začátku porodního kanálu Slunce. Bílý věneček vymění za věnec v barvách Slunce. Projde za jemné hudby koridorem ostatních žen. Snaží se ve vší vážnosti a v absolutním tichu prožívat tento přechod, jako probuzení solární bohyně ze zimního spánku a zároveň cestu Slunce ze tmy zimy do světla nadcházejících jarních dní. Na konci se postaví do řady a vezme si od ženy stojící naproti, bílý věneček a podá ji slunečný věnec. Žena se solárním věncem se vydá koridorem v opačném směru.

• Všechny se v roli solární bohyně vystřídejte a pokaždé si vyměňte sluneční věnec. Potom si v tichu sedněte do kruhu

3. Fáze rituálu

• Poděkujte bohyním a andělům za jejich podporu. Uzavřete kruh vzýváním andělů čtyř světových stran v opačném pořadí, než u jeho otevírání.

•Ukončete rituál hostinou z přichystaných mléčných produktů a jídel, kterým jste se před rituálem pár dní vyhýbali. Kromě ovesných sušenek s různými semínky, symbolů budoucího růstu, to může být mléčná polévka, ptačí mléko, nebo mléčné koktaily, například s ostružinami, které mají léčivé účinky. Jsou zasvěceny bohyní Brigid a přitahují prosperitu. Přidejte i zázvor, jenž revitalizuje, stimuluje vnitřní oheň a povzbuzení hadí síly kundalini napomáhá osvícení. Trpíte- li alergii, či intoleranci na mléčnou bílkovinu, použijte některé z rostlinných mlék.

DROBNÉ DOŽÍNKOVÉ RITUÁLNÍ PRAKTIKY

• Vyrobte ze včelího vosku svíce, případně je kupte a potom rituálně posvěťte. Podržte je v dlaních, požádejte bohyně a anděly Hromnic, aby je skrze vaše dlaně nabili svou energii, a potřete je skořicovým olejíčkem. Získají tak intenzivní ohnivou sílu a budete je moci používat také u dalších sezonnich rituálů. Zapalte z nich tolik, kolik se vám zlíbí, a vytvořte prostřednictvím světla svíci působivou hromniční atmosféru.

• Uvařte pokrm na mléčné bázi, polévku, omáčku, nebo nakrájejte kozí, či ovčí sýr, svátečně prostřete stůl, zapalte bílé svíce a pochutnejte si na přihotovených pochutinách, případně pohostěte vaše blízké, nebo sezvaný ženský, či smíšený kruh.

• Provoňte svůj domov vykuřovadly, případně olejíčky.

• Vypněte světla, všechnu elektroniku a televizi, ustrojte se do bílého, zapalte bílé svíce, pohodlně se usaďte a pomalu, slastně popíjejte čaj z podbělu, zázvoru a skořice.

• Vyrobte kukuřičnou, nebo slaměnou panenku hromniční bohyně, která přitahuje bohatství a štěstí. Oblečte ji do šatiček bílé, červené a zlaté barvy a vložte ji do předem vytvořeného lůžka.

• Zkrášlete vaše obydlí, nebo oltář předměty bílé, zelené, rudé barvy, zapalte bílou, zelenou, červenou svíci. Červená reprezentuje oheň a porodní krev, zelená potenciál růstu, bílá sníh a uzdravení všech zimních neduhů.

• Zajděte si k tekoucí vodě. Prameny, potoky, studny a fontány byly kdysi posvátné a často zasvěcené bohyní Brigid. O Imbolcu do nich lidé házeli mince pro Brigid, a přáli si něco do nové etapy roku.

SVÍČKOVÁ MAGIE

Imbolc i Hromnice souvisí se světlem a ohněm, které jsou u rituálu často zastoupeny svíčkami. Přesněji hořícími svícemi, které jsou u rituálů často zastoupeny svíčkami. Přesněji hořícími svícemi, nezapálená svíčka reprezentuje živel Země. Existuje ostatně málo rituálů, u kterých by se svíce nepoužívaly, ať již jako očistný, posilující, magický, léčivý, nebo jakýkoli jiný obřadný prvek. K Hromnicím a k jejích pradávným tradicím svíce neodmyslitelně patří. Vyráběly se z loje, nebo včelího vosku, později ze stearinu a parafinu. Hromniční svíce, které původně chránily obydlí před hromy a blesky, se používaly rovněž na ochranu úrody, na léčení, zahánění zla, očišťování duší zesnulých, hledání ztracených věcí, poskytnutí světla na cestu bloudícím. Hromničky se posvěcovaly v kostele v rámci sváteční liturgie. Kdysi ženy byly zvyklé nakapat trochu vosku z kostelních hromničních svící do modlitební knížky. Po návratu domů jej seškrábaly mezi semena lnu, aby byl po vysazení chráněn před bouřkami. U umírajícího se Hromničky zapalovaly, aby se mu lépe odcházelo z našeho světa. Zesnulým svítily na cestu a onen svět a chránily je před nečistými silami. Lidé si nechávali posvětit víc svící, anebo si od jedné po celý rok zapalovali ty neposvěcené, aby do nich prošla jejich mystická síla. Na svíčkovou magii nemusíte samozřejmě používat jen svíce posvěcené v kostele a provádět ji jen o Hromnicích, můžete tak činit také o každém úplňku a novoluní. Svíčková magie je, stručně řečeno praxí zapalování svíček s cílem dosáhnout zvláštního cíle v rámci speciálního svíčkového obřadu, nebo v určité části jinak zaměřeného rituálu, Svíčky promlouvají kouzelným jazykem, namísto slov používají tanec plamenů, pohyb kouře, či zvuk praskání horkého vosku. Směr plamene a dýmu svíčky označuje magickou komunikaci s vyššími silami. Podle toho, zda je dýmu víc, nebo méně, je li plamen rovný, směřuje doleva, či doprava,mihotá se, nebo je klidný, se dá vyčíst, zda jsou okolnosti příznivé, či nikoli, jestli vůbec v obřadu pokračovat apod. I klidná chvíle strávená v tiché, zatemněné místnosti, která je osvětlená svíčkami a ozvláštněná tancem plamenů, se může stát mystickým, čarovným zážitkem. Z plamenů svíček, jejich pohybů a intenzity je možné předvídat budoucnost.