7. ČAKRA KORUNNÍ

19.02.2023

7. ČAKRA , SAHASRÁDA

Leží nad Brahmovým otvorem, mimo prostor hmotného těla, nad horním koncem sušumny.
Květ lotosu má tisíc lístků, jako symbol nekonečna.
Fyzicky odpovídá této čakře mozek, barva průzračná - čisté božské vědomí.
Nemá žádný zvířecí symbol, mantra AUM.
Padesát znaků sanskrtské abecedy je na tisíc okvětních lístků obsaženo dvacetkrát, lotos tedy představuje souhrn všech klíčových slabik i všech čaker.

Tato čakra je všem ostatním čakrám nadřazena. Sahasráda čakra odpovídá kosmickému vědomí.
Říká se jí také čakra korunní nebo temenní. Přes tuto čakru poznáváme duchovnost a duchovní sílu. Je čakrou modliteb a meditace. Princip sedmé čakry je pochopení a čiré Bytí. Otáčí se u žen doleva a u mužů doprava.

Mentální a emocionální témata sedmé čakry:

U sedmé čakry se zabýváme především nejvyšším poznáním přes přímé vnitřní vidění, dokonalostí, splynutím s všudypřítomným univerzálním vědomím, jednotou se vším, vírou v život. Zkoumáme etiku, odvahu, humanitu a nesobeckost. Přes tuto čakru přichází víra, zbožnost, duchovnost a také inspirace.

Aby byla sedmá čakra v harmonii, je třeba věnovat se hledání důvěrného vztahu k Bohu, k Universu. Zároveň přijmout zjištění, že naše duchovní potřeby jsou pro naše blaho stejně důležité, jako ty fyzické. Učme se žít v přítomném okamžiku a neblokovat proudění životní síly vracením se do minulosti

Blokace sedmé čakry:

Sedmá čakra se na fyzické úrovni projevuje na lebce a ve velkém mozku. Ovlivňuje svalovou soustavu, kosterní systém a kůži. Její blokace na psychické úrovni se projevuje depresemi, pocity odcizení, nejistoty a strachu, ztrátou představy o životním cíli, mentální a psychickou únavou a vyčerpaností.
Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí. Je-li energie nadbytek, dochází k neukojeným citů, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování.
Lidé s narušenou funkcí sedmé čakry potřebují láskyplné vedení, které jim pomůže znovu vnést do života světlo.

Harmonizace:

Sedmou čakru si nečistíme, tak jako předchozích šest čaker. Nenastávají u ní blokace, pouze může být více či méně otevřená. Harmonizuje se sama nebo tomu může pomoci duchovní učitel. Sami můžete nápomoci jejímu otevření meditací.

Nedochází v ní k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. Vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké, a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost.

Vyrovnané energie v 7. čakře znamenají přístup do nevědomí, do otevřenosti vůči vyšším energiím. Spojení s vesmírem, cítíme duševní sílu a vnitřní rovnováhu.

.