HOJNOST A DŮLEŽITOST ODTÉKÁNÍ

30.03.2023

Jeden z principů, který nám umožní prožívat hojnost ve svém životě, je princip odtékání. Vesmír je vytvořen z čisté energie, jejíž přirozeností je pohybovat se a proudit. Přirozeností života je neustálá změna, nepřetržité plynutí.

Jestliže toto pochopíme, přizpůsobíme se jeho rytmu a jsme schopni svobodně dávat a přijímat v přesvědčení, že ve skutečnosti nikdy neztrácíme, ale neustále získáváme.

Jakmile se začneme učit přijímat vesmírné dobro, budeme se o ně chtít přirozeně také rozdělit, neboť si uvědomujeme, že vydáváním vlastní energie si vytváříme prostor k jejímu většímu přitékání. Snažíme-li se nejistotou a pocitem, že toho není dostatek, držet nebo lpět na tom, co máme, začneme se tomuto báječnému proudu energie uzavírat. Tím, že lpíme na tom, co máme, bráníme energii v pohybu a nevytváříme prostor k získávání nové energie

Energie vystupuje v mnoha podobách, jako je například láska, náklonnost, porozumění a poznání, hmotné vlastnictví, peníze, přátelství atd. Základní pravidla platí pro všechny tyto formy. Věnujete-li pozornost těm lidem kolem vás, kteří jsou nejnešťastnější, zjistíte, že jde často o ty, kdo v jistém smyslu "strádají" nedostatkem citu, a mají tudíž k životu velmi chamtivý postoj. Mají pocit, že život obecně a ostatní lidé konkrétně jim nedávají to, co potřebují. Zdá se, jako by životu nasadili smrtící sevření v zoufalé snaze vyždímat z něj lásku a spokojenost, po nichž touží, a při tom vlastně brání, aby jim byly poskytnuty. A mnozí z nás k tomu mají určité sklony.

Naleznete-li ve svém nitru ono vypadávající místo, začnete obracet směr proudění. K dávání dochází nikoli z prostoru obětování, nebo pokrytectví nebo duchovní představy, ale z ryzí radosti z něho, protože jde o veselou zábavu. Může pocházet pouze z místa překypujícího, láskyplného.

Ve svém nitru všichni oplýváme nekonečnou zásobou lásky a štěstí. Přivykli jsme názoru, že máme být šťastni, musíme dostat něco zvenčí, ale ve skutečnosti jde o postup opačný: musíme se naučit navázat spojení s naším vnitřním zdrojem štěstí a spokojenosti a nechat je proudit ven, abychom se podělili s ostatními, nikoliv pro to, že je to ctnost, ale pro to, že nám to skýtá opravdu dobrý pocit. Jakmile se tomu přizpůsobíme, budeme si přirozeně přát to sdílet, neboť taková je základní přirozenost lásky a my všichni jsme láskyplné bytosti.

Tím, že z nás proudí láskyplná energie, vytváříme prostor, do kterého jí více přitéká. Brzy přijdeme na to, že tento proces je sám sobě tak příjemný, že jej budeme chtít opakovat stále častěji. A čím větší bude váš podíl z tohoto prostoru, tím víc vám připadne z tohoto světa, neboť platí princip odliv - příliv. Prázdnota je s přírodou neslučitelná, tudíž odléváte-li, vytváříte prostor, do kterého musí něco přitéci. Dar se stává vaší odměnou.

Pokud tohle plně pochopíte a prožíváte, projevujete svou přirozenou, láskyplnou podstatu. Při používání tvůrčí představivosti tudíž zjistíte, že čím zásadnější je vaše životní orientace na "dávání", tím snadněji jejím prostřednictvím naplníte své sny. Vždy však pamatujte, že nemůžete pokračovat v dávání, pokud nejste stejnou měrou otevření k přijímání, a že "dávání" rovněž znamená dávat sami sobě.

Co se týče odtékání, praxí se v něm dosahuje dokonalosti. Musíte si jím vědomě zabývat, abyste získali zkušenost, jak příjemný je to pocit. Potřebujete-li tuto oblast rozvinout, můžete vyzkoušet

 CVIČENÍ ODLIVU

1.Udělejte si čas na to, abyste vyjádřili velkou vděčnost ostatním lidem tolika způsoby, jak jen si dokážete představit. Hned teď se posaďte a napište seznam těch, jimž byste rádi sdělili lásku a vděk, a přemýšlejte, jak to během příštího týdne s každým provedete. Odliv může mít podobu slov, dotyku, dárků, telefonického rozhovoru či dopisu, peněz nebo nějakého podílu na vašich schopnostech, který jinému způsobí příjemný pocit. Vyberte něco, co vám samotným je obzvlášť příjemné, i když to bude pro vás poněkud obtížnější.

Máte-li chuť, cvičte se v používání vřelejších slov díků, uznání a chvály ve styku s lidmi. "Je to od vás laskavé, že jste mi pomohl." "Ráda bych, abyste věděl, že si toho velmi vážím."

2. Projděte své věci a ty, již ve skutečnosti nepotřebujete nebo příliš nepoužíváte, věnujte těm, kdo si jich budou vážit víc.

3. Jste-li takový typ člověka, který se snaží utrácet co nejméně peněz a vždy se pídí po výhodné koupi, pokuste se utratit každý den drobnou částku zbytečně. Kupte si předmět, který stojí o pár korun více než je pro vás obvyklé, dopřejte si občas něco mimořádného, zaplaťte za přítelovu kávu, věnujte něco na dobročinné účely atd. I jen nepatrný čin tohoto druhu bude pro vás viditelným znamením, že máte víru v nadbytek, ve kterém jste se utvrzovala. V tomto případě jsou skutky stejně výmluvné jako slova.

4. Určete desátek svého příjmu. Placení desátku je obvyklý způsob, jak věnovat určité procento z vašeho příjmu duchovní organizaci nebo nějaké skupině, o niž se domníváte, že užitečně prospívá světu. Je to způsob, jak tuto energii podpořit, a zároveň jde o uznání, že všechno, co přijímáte, pochází z vesmíru, a pro to vracíte symbolickou částku univerzálnímu zdroji. Nezáleží na tom, o jaké procento jde, odvádění třeba jen jediného procenta z vašeho příjmu vám poskytne nepřetržitý zážitek odlivu. Je však třeba mít jistotu, že tak činíte pravidelně.

5. Buďte tvořivá. Přemýšlejte o jiných způsobech odlivu energie do vesmíru pro dobro vaše i ostatních