JAK SI CHRÁNIT SVOU ENERGII

26.02.2023

Nervozita, strach, vyčerpání - známe to všichni. Jdeme do neznámého prostředí a trochu se nám klepou kolena. Každý den pracujeme v toxickém kolektivu nebo ve velmi stresovém oboru. Často máme složité rodinné vztahy, které nás vyčerpávají, případně nás zmáhá pobyt v davu. Přitom si všichni toužebně přejeme jediné: být sebejistí, v klidu a v bezpečí před ostatními a před celým světem. Jak toho docílit? Pomáháme si, jak to jde. Oblékáme se podle situace, nosíme ochranné náramky nebo přívěsky. Zhluboka se třikrát nadechneme, než jdeme do akce, nebo v duchu počítáme, abychom se zklidnili a vrátili k sobě. Často si pomáháme ochrannými vizualizacemi. Představujeme si svou bublinu - kouli, do které cizí energie nesmí vstupovat. Někteří lidé si představují zlatý déšť, který z nich smývá všechno špatné. Způsoby, jak se chránit, doplňovat nebo harmonizovat svůj energetický prostor, jsou velmi rozličné.

Dnes si povíme o způsobu ochrany přes energetické uzemnění, které jsem doplnila o ochranné válce. Ty nejvíce oceníme na začátku cesty k vnitřní stabilizaci. Mají báječnou schopnost nám ponechávat volnou a nerušenou komunikaci mezi Zemí a Universem. Ve složitých chvílích se o tyto naše kotvy můžeme snadno opřít. Díky využití těchto ochran nemusíme čekat, až se naučíme stabilně uzemňovat a budeme si tím 100% jistí. Stačí se uzemnit tak, jak v danou chvíli dokážeme, a obohatit základní nastavení uzemnění ochrannými prvky. Okamžitá ochrana ihned účinkuje. Zároveň časem zjistíme, že čím více jsme uzemnění a spojení sami se sebou, tím méně potřebujeme užívat ochranné doplňky.

Ochranné válce fungují dvojím způsobem:

• Zmírňují reakce ostatních na nás a podporují jejich vstřícný přístup k nám.

• Brzdí naše škodlivé chování a destruktivní přístupy, podporují nás, abychom jednali v souladu s naším srdcem.

Jaké zásady je důležité dodržovat?

1. Správná a účinná ochrana nás má chránit, ale neměla by nás nijak omezovat.

2. Nesmí mít škodlivé účinky na kohokoliv jiného.

3. Správná a dobře sloužící ochrana je VŽDY v souladu s naším srdcem, Universem a Zemí a zároveň taková, jaká je nejlepší pro nás a pro všechny zúčastněné. Než ochranu použijeme, zkontrolujme, zda je v souladu s naším srdcem a s výše uvedenými zásadami. Pokud bychom v oblasti ochrany ponechali rozhodující slovo našemu rozumu, mohli bychom mít příliš velkou potřebu vymezit se na úkor někoho jiného.

Rozum má totiž za úkol nás chránit před dalším zraněním - často však nepozná rozdíl mezi domnělým a skutečným nebezpečím a v rámci prevence nás brání hlava nehlava. Jednáme-li pouze z jeho popudu, míváme pocit, že se musíme ohradit za každou cenu. Často tak na okolí reagujeme zbytečně tvrdě nebo přehnaně. Taková ochrana nemůže správně fungovat, protože v sobě nese odpor, skrytý útok, manipulaci nebo něco podobného.

Možná se podvědomě obáváte, že budete-li jednat v souladu se svým srdcem, může to snadno vést k tomu, že si od kohokoliv necháte ubližovat a obírat se o vaše práva. Je tomu právě naopak! Srdce nám ve své moudrosti a síle poskytuje dostatečnou odvahu postavit se sami za sebe. Nikoliv však silou a za cenu dalších ústrků někomu jinému. Pomáhá nám uvědomovat si, že ochrana slouží tomu, abychom se zastali sami sebe, nikdy by však neměla vést k pokoření ostatních. S ochranou, která se řídí pravidly našeho srdce, se nemusíte bát, že byste někomu neoprávněně ublížili. Naopak. Ochrana s uvedenými zásadami nastoluje skutečnou rovnováhu mezi námi a ostatními.

• Při zadávání ochrany je vhodné definovat její vlastnosti pozitivně a pokud možno co nejobecněji, abychom neopomněli možnosti, které si v danou chvíli neuvědomujeme. Pokud jsme příliš konkrétní, může nám snadno vypadnout důležitý prvek ochrany. Při stanovení ochrany bychom měli vždy myslet na prospěch nás všech, nikoliv jen na svůj vlastní. Jestliže tápeme, jak to udělat, mohou nám pomoci věty typu: "A tak se staň, je-li toto přání/tato ochrana v zájmu celého Vesmíru", které proneseme v závěru každého ochranného rituálu.

Používám větu, kterou mám ráda a ve které se spojuji to, co potřebuji a považuji za nejdůležitější. "Z hloubky duše a celého srdce, nastavuji a mám ochranu v souladu se sebou, mým srdcem, Universem a Zemí, tak jak je pro mě a pro všechny zúčastněné nejlepší."

Vyjasněte si následující otázky:

1.Co mě ohrožuje a v čem potřebuji posílit?

Jinak potřebujeme být chráněni v hromadné dopravě a jinak při složitém jednání s toxickou osobou. Stačí mi jedna ochrana nebo jich potřebuji více? Podobně jako oblečení si můžeme zvolit obrany vhodné k různým příležitostem a situacím, ale stejně dobře nám poslouží jen jeden typ.

2. Jaká má být moje ochrana? V jaké vzdálenosti ode mě?

Při vizualizaci ochrany záleží na výběru substance (materiálu), z kterého bude ochrana kolem vás rozprostřena. Volba se vždy odvíjí od toho, co je pro vás příjemné. Někdo používá světlo, někdo má rád barvy, někdo vítr nebo energetické paprsky. Můžete si vybrat cokoliv. Vzdálenost umístění ochranného válce si volíte podle osobního pocitu a důvodu ochrany.

Já ráda používám průhledné jemné materiály, které mě neruší. Pokud cítím od okolí nátlak, látka se zpevňuje, a v důvěryhodném prostředí je téměř neviditelná. Podobné je to s umístěním ochranného válce. V hromadné dopravě je blízko mého těla, ale jakmile to jde, vzdaluje se ode mne a vytváří mi dostatečný osobní prostor.

Jak ochranu používat?

Nejprve si detailně vyjasníme, jak bude náš ochranný válec vypadat, a pak ho stáhneme shora dolů okolo sebe. Vizualizací si představujeme, že válec spojujeme od Universa přes sebe až do samotné Země. Je to zkrátka jakési stažení válcové rolety okolo nás. Začínáme tak vysoko, kam až dosáhne naše ruka, a jejím pohybem stahujeme v předem stanovené vzdálenosti od těla ochranný válec až dolů k zemi. Je na každém, zda bude stahovat jednou rukou nebo oběma. Pohyb ruky si můžeme jen představit, případně ho pro náš lepší pocit provést fyzicky.

Na závěr zkontrolujme, zda jsme stále dobře uzemněni a propojeni. Ochranaje tímto finálním krokem aktivována.

Právě jsme použili ochranu a zároveň jsme energeticky uzemnění. Můžeme s klidem vyrazit do světa. Možná budeme překvapeni, že ochrana funguje jinak, než bychom očekávali. Důvodem je, že je nastavena v souladu s naším srdcem, nikoliv rozumem. Zpravidla nás ze začátku zaskočí, že pod ochranou reagujeme na ostatní jinak, než jsme byli zvyklí nebo než bychom od sebe očekávali. Mnohdy nás mohou v duchu napadat věty typu: "Bože, jak je možné, že najednou dokážu upřímně vyjádřit to, co cítím?" nebo naopak zjistíme, že místo dřívějších nekonečných monologů konečně zvládneme svoje slova vážit a zbytečně nezneužíváme jejich sílu. I když můžeme být z nových způsobů komunikace na začátku trochu v šoku, časem zjistíme, že jsme zareagovali nejlépe, jak pro nás bylo v danou chvíli možné. Je také třeba počítat s tím, že někdy se výsledek projeví hned, jindy se k našim novým postojům a cestám sebevyjádření prokousáváme postupem času.
Báječnou vlastností tohoto typu ochrany je především to, že nám pomáhá budovat vnitřní stabilitu. Pochopení odlišnosti našich reakcí a nabytá důvěra v nás samé nás posouvají ke spokojenějšímu a klidnějšímu prožívání každého dne včetně těch náročnějších. Postupně jsme také přirozeně odolnější v situacích, které nás dříve stresovaly.