MOCNÝ ŽIVEL OHNĚ

04.04.2023

Oheň je příčinou světla. Princip ohně se projevuje ve veškeré hmotě, je ve znamení neustálé proměny. Zářivé hvězdy zrodily se z ticha mrazivého vesmíru. Oheň a světlo je prvotním základem pro vše stvořené vše, co je viditelné i neviditelné. V raných dobách Země vznikal oheň sopečnou činností, také oheň v oblacích vznikal při bouřkách. Naše planeta prochází neustálými změnami, v životě člověka neměřitelnými, kdysi dávno bývala vulkanickou ohnivou zemí.

Oheň je horký a suchý je to element velmi neklidný. Základním prvkem ohně je vodík. Oheň je chemický proces. Je elektrický vytváří světlo a dává teplo. Ztělesňuje stvoření světa, je ve velmi nespoutaný směřuje vzhůru. Je výbušný, bojovný, inspirativní, v ohni je jiskra a neviditelné záření, které nás ovlivňuje.

Ve starověku je oheň pokládán za dar bohů a náležitě uctíván.

Oheň symbolizuje slunce a rudou planetu Mars. Má mužskou energii. V principu ohně jako ve všem ostatním jsou dvě polarity: tvořivá a ničivá. V ohni je život pravda a svoboda, vyjadřuje pohybovou energii.

Oheň je žár, teplo, láska a vášeň, symbolizuje mysl a vůli. Stejně tak jako on mohou také vášně být těžko zvladatelné, někdy dokonce agresivní a bez zábran.

Oheň je sférou sexu. Je v něm princip síly a moci. Energie ohně může být ničivá. Říká se: "Nezahrávej si s ohněm". Živel ohně je dnes v našich životech zastoupen nedostatečně.

Dříve lidé na otevřeném ohni vařili, ohněm v kamnech topili, svítili svíčkami. Proto je zapotřebí tento živel do našich životů vrátit, například v podobě svíček nebo krbových kamen.

Případně pomůže venkovní častější posezení u plápolajícího ohýnku. 

Bez rozpoznání vnitřního ohně tápeme v duchovní tmě.

Nejvíce tohoto živlu nám schází v zimním období, nebo ti živel oheň je zastoupen také ve slunečním záření. Ostatní živly jako je vzduch, voda a země nám svou energií nabízí po celý rok každý den ve větší míře, především pravidelným pobytem v přírodě.

Element ohně si poradí s neschopností odpouštět. Odstraní pocity viny a různé vnitřní blokády. Dává energii změnám, smělým plánům, odvážným akcím, pohybu emocím a vůli. Odstraňujeme zlozvyky, nechtěné vzpomínky, vtíravé představy, negativní myšlenky. Energie ohně napomáhá úspěchům v pracovní či společenské aktivitě, zlepšení komunikace, tvořivosti v umění, podrobuje tvořivé snění.

Podněcuje cílevědomá rozhodnutí, odvahu, smělost a autoritu. Ovládá vášeň, oživuje lásku, sexualitu, aktivuje životní energii, impulsivnost, léčení, citové vnímání vnitřní, očistu.

Nepodaří-li se nám zkrotit oheň v sobě, může nás ovládnout netrpělivost, bezohlednost, výbušnost a nezvladatelná pudovost.

Rezonátory náležející živlu ohně.

• Živel ohně vzýváme při rituálech týkajících se jasnovidectví, jasnozření, zdolání negativních energií.
• Používáme všechny odstíny červené barvy, oranžovou, zlatou a bílou.
• Astrologická znamení jsou Beran, Lev, Střelec
• Znakem ohně v tarotu jsou hole (žezla)
• Ze smyslů ovládá zrak.
• Rezonátory symbolizují oheň jsou pálivé čili papričky, polodrahokam rubín a další červené a oranžové kameny, červené a rudé květy, fotografie ohnivého západu slunce. Dále sem patří dýka, meč, kadidelnice.

Podmanivá síla ohně také uklidňuje emoce. Není nad příjemné posezení s přáteli u ohýnku podmanivý je pohled na praskající plameny ohně v krbu, meditativní posezení u ohně navíc pročistí auru a zmírní divoké duševní procesy. Oheň je také symbolem různých oslav. 

- Zapálení olympijského ohně je prastarý rituál.
- Před Vánocemi, 1 adventní neděli rituálně zapalujeme svíčky na věnci betlémským světlem.
- Silvestr je ve znamení ohňostroje.
- Čarodějky během rituálu tančí kolem ohně, používají svíčky na svém oltáři.
- Také svým zesnulým připomínáme naši lásku plamínkem svíčky.

Vládcem ohnivého živlu je Michael, strážný anděl židovského národa, bojovník proti všem silám temna. Chránit před nebezpečím a jeho vibrace dodává životní sílu a radost. Bývá zobrazován s mečem nebo s kopím v boji s drakem. Archanděl Michael je svým postavením nejblíže k bohu, rezonuje se sluneční energií. Je patronem poutních míst, hranic a stezek, strážcem neviditelné mezery mezi světy tam nahoře a tady dole. Oslovte Michaela potřebujete li získat duchovní sílu, překonat těžkosti, poprat se s negativní energií, ať už se týká čehokoliv.

V případě, že bojujete sami se sebou a toužíte zbavit se zlozvyků nebo zapracovat na prosvětlení vlastního charakteru, napravit negativní vlastnosti, potom právě Michael je zde pro vás. Zahalte se domů modré barvy, ozdobte se zlatými šperky, tak uctíte slunce, jehož je Michael patronem.

Čas a místo pro rituály ohňového živlu.

Nejvhodnější čas pro ohnivé rituály je pravé poledne plné světla a jasu. Využíváme jižní žár slunce. Rituály, kdy vzýváme živel ohně, provádíme především v přírodě. Nemáme li tu možnost nebo nemůžeme li pracovat s otevřeným ohněm, vizualizujeme si rudý západ slunce, sluneční světlo, výbuchy sopek, sopečné magma, rozpálené pouště, bouřku, blesky, hvězdné nebe, barevnou duhu. Fantazii se meze nekladou. Večer nebo v noci se zaměříme na oheň spoutaný, na svíčky a lampy. Pokud bychom si nebyli při používání svíček jistí bezpečností, můžeme je nahradit olejovými lampami, kde využijeme také barvy a vůně