NUMEROLOGIE JMÉNA A PŘÍJMENÍ

30.03.2023

Datum narození obsahuje informace o našem charakteru a životní cestě, kterou jsme si zvolili. Je to jako okno do nám neviditelného, ale přece reálného světa.

Numerologie je jedním z pomocníků, které jsme si přivedli na tento svět a je jen na každém z nás, zda této pomoci využije a zda otevře pro sebe i jiné dveře vedoucí k většímu porozumění a věd. Je to prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu.

Pythagoras určil každému číslu jeho kvalitu a zavedl systém, s nímž pracujeme ještě dnes. Toho umění bylo známo již v Babylóně, Egyptě, Indii a Číně. Numerologie nám dává možnost každému jednotlivému číslu našeho data narození dodat individuální hodnotu, vlastní emoční kvalitu a energii, a to nám umožňuje ocenit a poznat naši nejvlastnější osobnost a odpovědět si na otázku "Kdo jsme?". Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách a o tom, jak je nejlépe zvládnou a využít. Také nás vede k tomu, abychom byli ke svým slabým stránkám tolerantnější, protože jsme je dostali právě s ohledem na svou životní pouť.

Srovnání s čísly v datu narození jiných lidí nám pomůže nalézt to, co nás spojuje, i to, v čem jsme jiní. Numerologie nevěští ani neukazuje neměnnou budoucnost, ale spíše vám odpoví na otázku, kde a proč rozdíly mezi lidmi vůbec existují. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami a s rozdílnou potřebou vztahů.

Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. A také by pak bylo snad možné využít nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt maximálně možné rozumné řešení pro jejich životní cestu. Každé písmeno má svou číselnou vibraci. Pro zjištění vibrací jména je potřeba převést každé písmeno na číslo podle tabulky a čísla pak sečíst a redukovat:

1   2   3   4   5   6   7   8   9
A  B  C   D  E   F   G   H    I
J   K  L   M  N  O   P   Q   R
S   T  U  V  W  X   Y   Z

Činné číslo-Numerologie jména

Činné číslo vznikne jako součet čísel Jména. Ukazuje na podstatu bytosti, úzké osobní vztahy a jaký je člověk uvnitř.

1 - Vynalézavost, nervové napětí
2 - Citlivost, laskavost, jemnost
3 - Šikovnost, přizpůsobivost
4 - Organizační talent, zodpovědnost
5 - Bystrost, zvídavost a ochota ke změnám
6 - Něha, soulad, rovnováha
7 - Intuice, touha po tajemství
8 - Energie, umírněnost
9 - Citovost, loajálnost
11 - Síla, napětí
22 - Inspirace, ctižádost

Dědičné číslo-Numerologie jména

Dědičné číslo vznikne jako součet čísel Příjmení. Ukazuje na přínos nebo zátěž ze strany předků.

1 - Sebedůvěra
2 - Rovnováha
3 - Chápavost, vnímavost, bystrost
4 - Organizační schopnosti
5 - Nadšení
6 - Porozumění
7 - Rozvaha
8 - Vůle
9 - Loajálnost
11 - Síla

22 - Inspirace

Vibrační číslo (Osobní číslo) - Numerologie jména

Vibrační číslo vznikne jako součet činného a dědičného čísla. Ukazuje na osobnost člověka a jak se jeví okolí.

1 - Odpovídající planeta Slunce
              + Nezávislost, samostatnost, aktivita, podnikavost, odvaha a vůdcovství
              - Náročnost, egoismus.

2 - Odpovídající planeta Luna
              + Klid, trpělivost, vyrovnanost, souznění, harmonie, soulad, city a emoce
              - Nezvládá samotu a napjaté prostředí.

3 - Odpovídající planeta Jupiter
             + Oblíbenost, popularita, náklonnost, komunikativnost a velkorysost
             - Netrpělivost, popudlivost, nesnese kritiku.

4 - Odpovídající planeta Saturn
             + Spravedlnost, vyrovnanost, trpělivost a spolehlivost
             - Majetnictví až zatvrzelost

5 - Odpovídající planeta Merkur
             + Spontánnost, nenechavost, zvídavost, přizpůsobivost a komunikativnost
             - Přelétavost, nespolehlivost.

6 - Odpovídající planeta Venuše
             + Krása, harmonie, rytmus, vkus, kvalita, umění
              - Váhavost a nerozhodnost.

7 - Odpovídající planeta Uran
             + Originalita, nezávislost, humanismus a samostatnost
             - Sklon k pesimismu a úzkostem.

8 - Odpovídající planeta Mars
             + Síla, moc, úspěch, energie a ctižádost
             - Tvrdohlavost, netolerance, netrpělivost.

9 - Odpovídající planeta Neptun
             + Mysticismus, vznešenost, tolerance, nezištnost a porozumění
             - Snění a podléhání ideálům a iluzím.

11
             + Silná psychická energie, inspirace a zodpovědnost
             - Úzkost, nervozita, podrážděnost.

22
             + Podnikavost, inspirace a talent
             - Vnitřní napětí.

Intimní číslo (Číslo duše) - Numerologie jména

Intimní číslo vznikne jako součet samohlásek jména a příjmení. Ukazuje na naše vnitřní ideály a skryté touhy.

1 - Touha po úspěchu, sebeprosazení, nadprůměrnosti a ovládnutí osudu.
2 - Touha po lásce, citech, přátelství, spojení a sdílení.
3 - Touhu po činorodosti, nezávislosti a spojení s okolím.
4 - Touha po stabilitě, řádu, odpovědnosti a pevném zázemí.
5 - Touha po svobodě, cestování, rozšiřování obzorů a změnách.
6 - Touha po klidu, souladu a vyrovnanosti.
7 - Touha po bohatém vnitřním životě i za cenu osamění a uzavřenosti.
8 - Touha uspět, uplatnit se v praktická, a přitom neobvyklé činnosti.
9 - Touha po dobrodružství, ideálech a dělání užitečných věci.
11 - Touha prosadit originalitu a výjimečné plány.
22 - Touha dokázat něco opravdu velkého.

Číslo realizace-Numerologie jména

Číslo realizace vznikne jako součet souhlásek jména a příjmení. Ukazuje na naši skutečnou hodnotu charakteru.

1 - Snaha se uplatnit, rozhodovat a vést
2 - Solidarita, smysl pro týmovou spolupráci
3 - Úspěch díky spolupráci s okolím
4 - Úspěch díky vlastnímu úsilí a trpělivosti
5 - Neustálý pohyb, mnoho zkušeností
6 - Zájem o názory druhých, úspěch možný v umění
7 - Dobrá představivost při překonávání překážek
8 - Dostatek energie, upřímnosti a autority
9 - Ideály, touha se seberealizovat skrze práci pro druhé
11 - Aktivita, ctižádost, úspěch v originální činnosti
22 - Ctižádost, velký tvůrčí potenciál a schopnosti

Vícečetná nebo chybějící čísla-Numerologie jména

Pokud se po převodu jména na číslice nějaké číslo opakuje vícekrát nebo naopak chybí, je význam tohoto čísla nějakým způsobem zdůrazněn. Člověk o tyto věci nemusí jevit žádný zájem, nebo je jimi naopak posedlý.

Číslo 1 - Ctižádost, soustředění, prosazování, touha uspět, silná sebedůvěra.
           Vícečetně: Velká nezávislost, jasné cíle. Snadné sebevyjádření.
           Chybějící: Závislost na okolí. Potřeba posilovat sebedůvěru.

Číslo 2 - Týmová spolupráce, podpora a péče o druhé.
           Vícečetně: Velkorysost, dobré vztahy, bezpodmínečná láska.
           Chybějící: Nejistota, nedůvěra, vyhýbavost. Je potřeba se učit důvěře.

Číslo 3 - Dychtění po životě, rozpínavost, nutnost objevovat a učit se.
            Vícečetně: Nadšení, optimismus, komunikativnost, zábavnost.
            Chybějící: Náročnost, odsuzování chyb okolí. Je potřeba rozvíjet pozitivní přístup.

Číslo 4 - Vnitřním řád, zdravý rozum, pragmatismus a realismus.
            Vícečetně: Upřímnost, praktičnost, smyslnost se silnými fyzickými chutěmi.
            Chybějící: Neschopnost upevnit myšlenky. Je potřeba naučit se zorganizovat si život.

Číslo 5 - Svoboda myšlenek, dobrodružnost, komunikace, přátelství.
            Vícečetně: Intuice, tvořivost, víra ve spravedlnost, zájem o vše.
            Chybějící: Materialismus, potřeba riskovat.

Číslo 6 - Vyrovnanost, diplomacie, atraktivita, přitažlivost.
            Vícečetně: Láska, rozvážnost, pečování o blízké.
            Chybějící: Strohost, hrubost, odcizení. Je třeba učit se společenské slušnosti.

Číslo 7 - Filozofie, laskavost, mysticismus, citlivost a vynalézavost.
            Vícečetně: Humanismus, sympatie ke všem bytostem, přirozená oddanost.
            Chybějící: Ateismus, nelaskavost k okolí. Je potřeba naučit se věřit sám sobě.

Číslo 8 - Síla, odvaha, zájem o okolí a motivy činů.
            Vícečetně: Zájem o analýzu, psychologii, usilování o osobní vývoj.
           Chybějící: Ovlivnitelnost. Je třeba naučit se převzít aktivitu a zodpovědnost.

Číslo 9 - Ideály, kreativita, obětavost a laskavost.
            Vícečetně: Odvaha, snaha bojovat za lepší svět a veřejný prospěch.
            Chybějící: Konzervatismus, nevyužití šancí. Je potřebuje naučit se zdravě riskovat.