OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE

01.03.2023

Každý lidský život probíhá v devítiletých cyklech. Jednotlivé cykly, které se střídají stále za sebou, obsahují devět různých osobních ročních vibrací. Je to jako ve škole, člověk jimi musí projít, aby na konci cyklu nabyl nové vědomosti a zkušenosti, které umožní postoupit k cyklu dalšímu. Roční vibrace trvají od data narození k dalším narozeninám. Roční vibrace se zjistí součtem dne i měsíce narození a přičte se vibrace jednotlivého roku.

Příklad:

Člověk narozený 2. 5. 1985 a je rok 2023 - má vibraci čísla 5

2+5+2+2+3= 14= 5

Tedy tento člověk vstupuje 2.5. 2023 do osobní roční vibrace č.5. Od 2.5.2022 do 2.5.2023 byl ve vibraci č.4

Osobní roční vibrace – 1.

V osobní roční vibraci jedničky si mohou lidé připadat velmi osamělí. Je to rok, kdy jim dělá potíže najít přátele nebo kdy v již existujících vztazích vyvstávají problémy. Číslo jedna představuje nezávislost, nové začátky a příležitosti, a lidé mají sklon dělat věci více po svém.
Pro partnera zvyklého dělat všechno "společně" může být těžké, když zjistí, že se jeho protějšek začíná osamostatňovat a chce být v některých ohledech nezávislejší. Může ho začít podezírat a dožadovat se vysvětlení, nebo si může začít připadat odstrčený a marně si láme hlavu, kde udělal chybu.

Většina lidí samozřejmě netuší, že touží po samotě proto, že vstoupili do osobního roku jedna a jsou pod vlivem mnohem nezávislejší vibrace. Jak tedy mohou něco vysvětlovat druhému, když ani sami nevědí, co se v nich děje?

Lidé mohou tuto vibraci prožívat různě, podle toho, jaká ponaučení tou dobou potřebují získat. Jestliže mají například potíže s tím, jak se prosadit, a jsou si vědomi, že by měli být silnější (aby jich ostatní tak často nevyužívali), naskytnou se jim v různých oblastech života příležitosti k tomu, aby se odhodlali projevit více síly a nezávislosti. 

Jednoho dne vyslechnou partnera, přítele nebo nadřízeného v práci a pak všechny ohromí tím, že se ozvou a řeknou: "Ne, už mám práce nad hlavu, tohle už si přibírat nebudu." Nebo: "Dnes večer nemám chuť s tebou někam jít, pro změnu bych byla ráda zase jednou sama." Pokud lidé vědí, že by se měli víc prosadit, a přitom nevyužijí příležitosti, které jim právě tato vibrace poskytuje, vymkne se jim rozhodování z rukou. Ocitnou se v situaci, kdy se buď musí ozvat, nebo ztratí něco, na čem jim velmi záleží, ať už je to partner, přítel nebo zaměstnání. Když k tomu dojde, pociťují osamělost, která je v období osobní roční vibrace jedničky velmi častá.

Kladnou stránkou je skutečnost, že takový rok může být plný nových začátků a nových plánů a poskytuje určitý oddech od přemíry odpovědnosti předchozího roku. Lidé, kteří po léta s námahou usilovali o dosažení určitého cíle, se v této vibraci dočkají odměny za své snažení, jiní postoupí v zaměstnání nebo dostanou zprávu, která bude znamenat v jejich životě pozitivní změnu.

Někdy může v průběhu této vibrace dojít k setkání s někým, kdo pro vás bude mnoho znamenat, zvlášť pokud se taková osoba objeví ve vašem životě, aby vám dala příležitost se prosadit; partnerské vztahy se však navazují spíše ve vibraci dvojky či jedenáctky, a ještě častěji ve vibraci šestky.

Osobní roční vibrace – 2

Rok s osobní vibrací dvojky se výborně hodí k navazování vztahů. Je to rok, kdy se lidé nejsnáze přátelí a se všemi lépe vycházejí. Je to doba, kdy se potřebují podělit o své pocity a každodenní zážitky, které považují za důležité. Stres by zasáhl lidi v průběhu této vibrace velmi hluboce, proto je důležité žít v klidném prostředí, kde si mohou udržet životní rovnováhu, jinak jim hrozí onemocnění.

V průběhu tohoto roku budou lidé ochotnější ke spolupráci, chápavější a účastnější. Je to rok, kdy je možné rozvinout a nechat dozrát nové nápady, které se vynořily během vibrace čísla jedna, chopit se nových příležitostí, které se objevily, a co nejlépe jich využít. V průběhu vibrace jedničky byla zaseta semínka, která teď, ve vibraci dvojky, mohou vyklíčit a vykvést.
Lidé se budou cítit líp, když jim budou druzí pomáhat a když se s nimi budou moci podělit o své nápady. Nemají potřebu se izolovat, jako tomu bylo v předchozím roce, a je to čas, kdy se lidé budou cítit daleko více smířeni sami se sebou.

Osobní roční vibrace – 3

Osobní roční vibrace čísla tři s sebou přináší myšlenkovou činorodost a vyvolává potřebu uvolnit energii společenskými kontakty, studiem a různými koníčky. Komunikace nabývá v tomto roce na důležitosti, s důrazem na sebevyjádření ve všech oblastech. Pokud není mentální energie správně usměrněna, mohou se lidé stát nedůtklivými a kritickými, případně začnou trpět zlými sny či nespavostí.

Není to rok pro rutinní, všední činnosti. Obrazotvornost se v tomto roce rozbíhá a veškeré činnosti musí být náročné a podnětné, aby umožňovaly plné využití mentální energie, která je k dispozici.

V tomto roce budou možná lidé nuceni vyrovnat se s minulostí, s různými dosud nedořešenými vztahy a situacemi. Je až k nevíře, jak často se lidé v této době setkávají s příbuznými či bývalými milenci, které už dávno neviděli, a snaží se vyřešit zasuté problémy, na které se jim do té doby nechtělo myslet. Je přirozené, že když lidé překonávají své problémy racionální komunikací, emocionální trauma situace se vytrácí. Tato doba se také nejlépe hodí ke studiu, protože mentální energie je na vrcholu.

Osobní roční vibrace – 4

Osobní roční vibrace čísla čtyři znamená období fyzicky nesmírně aktivní. Lidé se musí naučit dodržovat v tomto roce určitý rytmus, aby svou energii účelně využili, ale nezašli přitom příliš daleko a nakonec neonemocněli. V tomto období má člověk tendenci utápět se v práci a nevěnovat pozornost varovným známkám přepracování. Objevuje se i sklon k unáhleným rozhodnutím, která vedou k různým omezením a z toho plynoucím frustracím. Když se lidé k něčemu odhodlají, zjišťují, že na každém kroku narážejí na překážky a ustavičně jim něco stojí v cestě.

V průběhu tohoto období má pro lidi velký význam pocit určitého zajištění. Uvažují o své budoucnosti i o budoucnosti svých nejbližších a plánují mnohem více dopředu než v kterékoli jiné době. Proto také mívají lidé v tomto období sklon držet se doma, nablízku své rodiny, a známému prostředí dávají přednost před změnou a objevováním nového. Je to rok, který se velmi hodí k nákupu nemovitostí a k investicím.

Lidé budou v tomto roce hledat podporu a povzbuzení, protože se mohou cítit nejistí a pochybovat o své schopnosti dosáhnout v životě úspěchu. Je to tím, že upírají pohled dolů a usilovně pracují, a proto nedokáží pokrok, kterého dosáhli, postřehnout. V průběhu tohoto období se dá stihnout hodně, je však nutné naučit se zorganizovat si život a konstruktivně usměrňovat svou energii, jinak může stres vyvolat nervové napětí a způsobit i fyzické onemocnění. Pokud se lidé naučí odpočívat a vyrovnávat se s energií (a občas i potížemi) osobní roční vibrace čísla čtyři, může jim tento rok přinést velký úspěch.

Osobní roční vibrace – 5

Osobní roční vibrace čísla pět představuje obrat a osvobození ode všech omezení, kterým člověk podléhal v průběhu předchozích čtyř vibrací. Během tohoto dvanáctiměsíčního období může dojít k pohybu a k nezbytným změnám jak uvnitř dané osoby, tak ve vnějších okolnostech. Je důležité, aby lidé pochopili, že změny neznamenají jen nejistotu do budoucna, ale představují také příležitost postoupit dál. V zásadě však budou v tomto roce změny vítané, lidé nebudou mít stání a budou cítit potřebu vymanit se ze zavedených pravidel a návyků a ověřit si vlastní soběstačnost.

Svoboda je pro člověka v průběhu vibrace pětky velmi důležitá, a to platí jak pro svobodu myšlení – možnost zkoumat vlastní myšlenky bez přílišného vlivu a tlaku zvenčí – tak pro fyzickou volnost pohybu. Člověk cítí potřebu vyjít do přírody a být občas chvilku sám se svým sněním, ale zároveň má také potřebu společenských kontaktů, styků s lidmi a přátelství. Vibrace pětky nás učí přistupovat ke změnám odpovědně, s ohledem na potřeby všech, jichž se dotýkají, a tak posilovat vlastní vůli a sebekázeň. Pak je možné soustředit energii v určité chvíli jen na jediný problém a nerozptylovat ji snahou stihnout příliš mnoho věcí zároveň. V tomto roce může přijít velká inspirace a energie si udrží vysokou hladinu, pokud si stanovíme určitý cíl a zaměříme ji k němu.

Osobní roční vibrace – 6

V průběhu osobní roční vibrace čísla šest se člověk ocitá před mnoha možnostmi volby. Odpovědnost a kázeň, jimž se naučil v předcházejícím roce, teď budou podrobeny zkoušce. Své povinnosti vůči rodině, přátelům i širšímu společenství bude člověk chápat jako samozřejmost, protože jeho uvědomění se v průběhu tohoto roku rozšíří za hranice relativně malé části světa, na níž byl zvyklý. V průběhu tohoto období je například pro lidi běžné nabídnout pomoc potřebným, a naopak se setkávat se žádostmi o pomoc v nejrůznějších problémech ze strany rodiny a přátel.

Vibrace šestky může přinášet i tvůrčí inspiraci a součástí toho, čemu je třeba se v průběhu tohoto roku naučit, je nalezení rovnováhy mezi uvolněním tvořivé energie a nasměrováním energie ku prospěchu rodiny a blízkých osob, nebo té části společenství, která to potřebuje. Pokud není takové rovnováhy dosaženo, začne si člověk připadat rozpolcený a přetížený přemírou odpovědnosti, kterou na sebe vzal. Je důležité vydávat ze sebe v tomto roce co nejvíc, ale stejně důležité je uchránit si pro sebe pár klidných chvil, jinak se v člověku začne hromadit zatrpklost. Zatrpklost značně vyčerpává, až časem vyvolá snížení odolnosti anakonec i nemoc.

Je přirozené, že v tomto roce lidé občas zakolísají a uvědomí si, že své okolí sice ovlivňují, ale právě tak ono ovlivňuje je. Bez této akce a reakce nelze dosáhnout zdravé rovnováhy a udržet si ji. Je důležité, aby člověk cítil podporu a povzbuzení svých nejbližších, protože v takovém případě je pro něj snazší jakoukoli situaci zhodnotit a rozhodnout se. Toto období se nejlépe hodí k seznamování s lidmi, k vytváření trvalých vztahů a upevňování vazeb ve vztazích již existujících. V tomto roce se lidé zamilovávají, ženy se vdávají, či mají děti nebo vnuky. Šestka je nesporně číslo ze všech nejvíce orientované na rodinu, a dokonce i tam, kde mezi členy rodiny panovaly nesváry, osobní vibrace šestky se svou potřebou harmonie tyto rozpory s největší pravděpodobností překlene a všechny smíří. Zdá se, jako by u lidí, když vstoupí do tohoto období, docházelo k jemným změnám v jejich vnitřní chemii, možná dokonce i v auře, která je obklopuje, a to zvýší jejich přitažlivost pro druhé

Osobní roční vibrace – 7

Osobní roční vibrace čísla sedm vyvolávají změny, které se mohou velice bolestivě dotknout citů. Dojde ke změnám v přátelských i milostných vztazích, doma i v práci, a dokonce i v nitru člověka, jde tedy o rok velmi namáhavý. Smyslem problémů, které v tomto období vyvstanou, je přimět člověka, aby se vrátil k vlastním vnitřním zdrojům, začal spoléhat spíše na sebe než na druhé a uvědomil si, v čem spočívá jeho síla.

Sedmička je číslo duchovna a lekce tohoto roku povedou člověka především tímto směrem. Osobní roční vibrace čísla sedm je rokem pokroku spíše duchovního než fyzického a všechno, co se v jeho průběhu přihodí, bude člověka nutit, aby se zabýval především duchovními otázkami souvisejícími se životem, životními ponaučeními, smrtí a posmrtným životem.

Člověka může v tomto roce postihnout nemoc nebo ztráta někoho z rodiny či z okruhu přátel. Bude možná muset někoho ošetřovat nebo projevit soucit a pochopení lidem v tíživé životní situaci. Pokud půjde o někoho mimo rámec rodiny, může se stát, že se člověk, prožívající své vlastní emocionální změny sedmého osobního roku, nebude cítit schopen poskytnout citovou podporu někomu jinému. K takovému rozporu dochází v sedmém osobním roce často, až se najednou může stát, že se člověk přistihne při tom, že zapomíná na vlastní trápení, aby mohl pomoci druhému. Právě v tom je tajemství úspěchu těch, kdo se dokáží povznést nad vlastní "já" a pravděpodobně v tomto roce zjistí, že jejich problémy nejsou ani zdaleka tak strašné, jak se původně zdálo. 

V tomto roce pociťují lidé potřebu zabývat se větší měrou druhými, zajímat se o jejich problémy, a pokud je třeba, nabídnout podporu. Když se objeví problémy v jejich vlastních vztazích, nejsnáze je vyřeší trpělivostí, rozhovorem a porozuměním. Po celé toto období (a vlastně i kdykoli jindy) by měli ke každé situaci přistupovat s pochopením a nabízet druhým co nejlaskavěji svou pomoc. Ne proto, že jim připadá, že by se to hodilo, ale z upřímné touhy druhému aspoň trochu ulehčit život. Pokud se někomu podaří k tomuhle dospět, dosáhl nesporně vyššího stupně vývoje.

Osobní roční vibrace – 8

Osobní roční vibrace čísla osm přináší čas, v němž může člověk po změnách uplynulého roku znovu získat rovnováhu a klid a vytěžit z předcházejících zkušeností pochopení a sílu. Osmička je číslem karmy a rovnováhy, úspěch tohoto období tedy závisí na tom, jak si člověk vedl v celém svém dosavadním životě. Pokud do něj vložil velkou dávku usilovné práce, rozmyslu a dobré vůle, dočká se s největší pravděpodobností náležité odměny i pokud se choval sobecky, bez úcty a tolerance k druhým, dočká se spravedlivé odplaty. Karma je řetěz příčin a následků – dávání a braní, spravedlnosti a nespravedlnosti, akce a reakce – který trvá, dokud není dosaženo přirozené rovnováhy a tato rovnováha nezůstane zachována. To je klíč k životu a celému jeho smyslu.

Rok osobních vibrací čísla osm může být obdobím činorodým a nezávislým, během něhož dosáhne člověk v řadě směrech mnohého. Pokud dokáže usměrnit energii a sílu tohoto roku konstruktivně, nevyvstanou před ním žádná omezení. Snadné to ovšem není, jinak by se osmičce neříkalo číslo rovnováhy. Od chvíle, kdy nám byla dána svobodná vůle, máme s energií, silou a mocí problémy, je proto zapotřebí trpělivosti a moudrosti, abychom udrželi síly, které máme v tomto období k dispozici v rovnováze.

Zdraví se v tomto roce zlepší, tělesná konstituce i vůle se upevní, vyhlídky v povolání se vyjasní a v milostných vztazích je možné dospět ke šťastné rovnováze. Jednejte poctivě a budete mít v tomto roce velký úspěch, jen mějte stále na paměti, že k laskavosti je třeba velké síly a k uchování vyrovnané nálady značné energie. Komunikujte s druhými co nejvíc a své moci využívejte moudře.

Osobní roční vibrace – 9

Osobní roční vibrace devět představuje naplnění a zakončení cyklů a pohotovost postoupit v nadcházejícím roce do vyšší roviny s novou osobní roční vibrací čísla jedna. Někdy může mít člověk v téhle době pocit, že se mu majetek, situace i lidi "vymykají z rukou", a to může v těch, kteří nijak netouží po změně ani pokroku, vyvolat úzkost a neklid. Je v lidské přirozenosti držet se toho, co máme, a jsou lidé, kterým vlastní nejistota nedovolí se toho pustit ani tehdy, když není žádná naděje na úspěch. Někdy se říká, že tonoucí se chytá i stébla, a to platí i v tomto případě. Stejně jako osobní roční vibrace sedmičky mohou i osobní roční vibrace devítky způsobit mnoho potíží i zmatků, ale rozdíl je v tom, že zatímco osobní roční vibrace sedmičky je obdobím důležitým pro vzrůst duchovního uvědomění, má osobní roční vibrace devítky význam pro vzrůst uvědomění osobního a také osobní odpovědnosti.

V tomto období mohou zanikat přátelské a milostné vztahy. Lidé se mohou stěhovat, měnit zaměstnání, podnikat daleké cesty, měnit směr svého snažení nebo ztratit něco, co má pro ně velkou cenu. Je to rovněž rok, v němž je na lidi vkládána odpovědnost, případně ji na sebe sami berou. Může to být v rámci rodiny prostřednictvím sňatku, narození dítěte nebo nákupu nemovitosti; nebo mimo rodinu, v souvislosti se zaměstnáním nebo společenskou činností.

Lidé mají příležitost převzít zodpovědnost sami za sebe, za nějaký aspekt svého života, který si vždycky přáli pozměnit. Získávání a předávání vědomostí nabývá v tomto období na významu, protože devítka s sebou vždycky nese hlad po poznání a vede lidi k tomu, aby se zamysleli nad hlubším smyslem své existence.

V tomto období bývají lidé nuceni znovu si uspořádat svůj žebříček hodnot, a právě to v člověku podnítí mnoho myšlenek, které s sebou potom přenáší do dalšího cyklu, v němž je rozvine a rozšíří. Veškeré podnikání a veškerá odpovědnost tohoto roku zvýší uvědomění a umožní osobní a duchovní rozvoj. Osobní roční vibrace devítky může patřit k nejobtížnějším rokům, dalšími podobně těžkými jsou pak osobní roční vibrace čtyři a sedm, ale uprostřed všech nesnází, které jako bychom k sobě v této době přitahovali, nám dává příležitost něčemu se přiučit a rozvinout svou osobnost. Nejdůležitější je vědět, po čem se dívat, ale když projdete svůj život rok za rokem a porovnáte si své osobní roční vibrace s úspěchy, problémy, radostmi i ponaučeními, která vám každý z těch roků přinesl, budete pochopení života o mnoho blíž než předtím.

Osobní roční vibrace – 11

Ponaučení osobní roční vibrace čísla jedenáct mohou být velmi duchovní povahy a lidé k sobě pod jejich vlivem mohou přitahovat inspirační energii na vyšší úrovni, a tou pak dál inspirovat jiné. Tato ponaučení, či příležitosti se učit, se zpravidla objevují v bouřlivých situacích, které nastávají vždy v prvních třech měsících období, tedy do tří měsíců po vašich narozeninách. Pokud jste dočetli až sem, víte o mé skepsi, s jakou se dívám na drobné rozdíly mezi vibracemi jedenáctky a dvojky. Pokud existuje nějaký aspekt, který mi dokazuje, že mezi nimi skutečně reálný rozdíl je, pak je to tenhle. V první čtvrtině osobní roční vibrace čísla jedenáct dochází ke zlomu, který se v období osobní roční vibrace čísla dvě nedostavuje; pak, když se zvířený prach znovu usadí, ubíhá následujících devět měsíců roku jedenáctky v klidu a pohodě až podezřele připomínajících rok dvojky.

V průběhu tohoto období se člověku naskytne příležitost zapůsobit na jemnější, skrytější city každého, s kým přijde do styku. Může také rozvinout své intuitivní schopnosti až do té míry, že dokáže odhalit a vynést na povrch city, které druzí nebyli s to vyjádřit. V průběhu vibrace jedenáctky bude mít člověk schopnost rozpoznat a uvolnit latentní kvality a možnosti všeho, s čím se setká, a když dokáže toho, co kolem sebe vidí, trpělivě a chápavě využít, bude moci pomáhat jiným uskutečnit jejich sny.

Každý stres bude mít v tomto roce velmi vyčerpávající účinky, ale ten, kdo dokáže uplatnit intuitivní vlastnosti jedenáctky k tomu, aby druhým projevoval přátelství a nabízel jim pomocnou ruku, může dojít velkého uspokojení.