PRINCIPY POHYBU ORIENTÁLNÍHO TANCE

04.04.2023

Při břišním tanci objevíte svaly, o nichž jste dosud ani nevěděli, že existují, a které se naučíte používat zcela novými a neobvyklými způsoby. Porozumět základním principům pohybu je nezbytné nejen proto, že jsou výchozím krokem ke správné technice, ale také pomohou nevystavovat tělo nežádoucímu napětí.

Až začnete provádět shimmy nebo kolébkové a plynulé pohyby plné smyslnosti, myslete na tyto principy a zjistíte, že s jejich pomocí se začínáte cítit pohodlněji a dokážete si lépe uvědomit vlastní tělo.

SVALOVÁ IZOLACE

Jeden z nejdůležitějších principů správného pohybu. Zatímco jedna svalová skupina pracuje, ostatní zůstávají v neměnné pozici. Kromě toho, že tato technika intenzivně zatěžuje, posiluje a tvaruje určité svaly, k zároveň také přitahuje pozornost k pohybující se části těla. Například tím, že při provádění osmičky boky udržíte hrudník v klidu, podtrhujete vlnivé pohyby boky. 

Zpočátku se to může zdát velice obtížné, avšak horní svalstvo břicha si brzy tomuto způsobu přivykne. Možná napoprvé nedokážete udržet v osmičce hrudníku úplně v klidu, ale Určitě to pomůže soustředit se na pohyb břišního svalstva. Při každém pohybu si dobře všímejte, jak se schopnost oddělit určitou svalovou skupinu postupně zlepšuje.

SVALOVÁ KONTROLA

Když začnete s břišním tancem, může se stát, že svaly, jež pravidelně zatěžujete při jiných formách cvičení, nečekaně rozbolavějí. Je tomu tak proto, že používáte svaly jiným způsobem. Kupříkladu, přestože máte díky vzpírání silné tricepsy a bicepsy, není vyloučeno, že se při provádění vlnitých pohybů hadích paží vaše paže snadno unaví. Bez schopnosti kontrolovat svaly nedokážete provádět jemné a plynulé pohyby ani výrazné a vzrušující, které jsou pro břišní tanec charakteristické.

Některé taneční pozice budou vyžadovat, abyste pohybovali svaly opravdu neobvyklými způsoby a směry. Třeba při velbloudu boky tlačíte břišní svaly vpřed, což vám může zpočátku připadat nezvladatelné, zvláště v případě, když jste zvyklé svalstvo stahovat, abyste udrželi dovnitř zatažené bříško. Břišní tanec se od ostatních cvičebních stylů také velmi liší v tom, které svaly používáte, a ve způsobu, jakým je zatěžujete.

Obecně lidé dostatečně neprocvičují kyčelní sval, jenž vychází z bederní části zad a upíná se ke stehenní kosti. Je velmi důležitý pro správný postoj a pohyblivost kyčlí. U osob, které vedou sedavý způsob života, bývá obvykle stažený. V běžné cvičební hodině se jen velmi zřídka vyskytují cviky, jež by ho posilovaly a protáhly. Naproti tomu břišní tanec často kyčelní sval využívá při provádění pohybů boky.

ROVNOVÁHA A PLYNULOST

Břišním tanci se mnoho pohybů soustřeďuje na boky. Zásadním bodem, který si musíme pamatovat, je to, že všechny pohyby boky provádíte přenášením váhy těla z jedné nohy na druhou s pokrčenými koleny. Správné rozložení váhy napomáhá rovnováze a koordinaci. Zároveň umožňuje lépe kontrolovat rytmus pohybu tak, aby byly výrazné, nebo naopak jemné, ale vždy si zachovaly okouzlující plynutost.

VÝRAZ

Tanec je způsob sebevyjádření. Ačkoliv správná technika je při učení se břišnímu tanci velice důležitá, neméně významné je najít svobodu a radost, jež přináší vlastní tělo při provádění příjemných pohybů. Břišní tanec oslavuje pomocí rozmanitých pohybů ženskost a měl by být tančen zcela přirozeně.

Zkoušejte a naučte se základní pozice, avšak jakmile je budete provádět jako součást celého tance, nebraňte se osvobozujícím pocitům, které s uvolněním přicházejí. Tento úžasný prožitek by vás měl provázet i po skončení taneční seance a možná zjistíte, že přispívá k příjemnému naladění také v ostatních oblastech života.