SLOVANSKÉ BOHYNĚ

01.03.2023

Slovanská mytologie je soubor předkřesťanských slovanských představ a příběhů o stvoření a přirozenosti světa, bozích, bohyních, démonech a hrdinech. Sdílí mnohé společné rysy s ostatními indoevropskými mytologiemi.  Některé z jejich prvků se zachovaly ve slovanské lidové tradici. 
Slovanské mýty se zachovaly pouze ve zlomkovité a nepůvodní podobě. Existuje však bohatý materiál o animistickém pohledu na svět a bytostech, které jej obývaly.
Budeme si povídat o nejznámějších slovanských bohyních a jak vnést do svého života jejich kvality.

BABA JAGA

Je mystická bytost ze slovanského folklóru, především pohádek. Má většinou podobu ošklivé stařeny, zpravidla zlovolného charakteru.
V českých středoevropských písemných pramenech se objevují jezenky, jezinky či jěze. Už ve středověku se toto slovo používalo, stejně jako dobové polské jedza, pro zlou ženu. Původ slova je pravděpodobně ve staročeském jědati sě- "zlobit se, vztekat se". 
Podoba ježibaby vznikla nejspíše pod vlivem slovesa "zježiti se", jeskyňka zase nejspíš podle obydlí této bytosti.

Podle slovanské mytologie BABA JAGA ovládá všechny přírodní síly, divoké a nezkrotné, ale umí být i laskavá. Je svobodná, protože nenáleží žádnému muži a jako čarodějnice může být klidně i ošklivá. Je nespoutaná a volná. Má přístup k prameni živé a mrtvé vody, vyzná se v lese, poslouchají ji vládci noci, smrti a znovuzrození. Nepotřebuje nikomu nic dokazovat. Je jako mystická šamanka, která pomáhá najít skrytou moudrost a čistou pravdu. Někdy je potřeba věci nejdříve pustit, aby se mohly transformovat. Dovolte si prožívat její kvality, například ve fázi stařeny během svého menstruačního cyklu.

Stařena BABA JAGA vám pomůže nechat odejít staré, prožít si katarze, osvobodit se, roztrhnout pouta, opustit co vám neslouží, transformovat se.

KAZI

Poselství: Léčení, dotek, bylinky, kouzla

Kazi je postava z českých pověstí, jedna z dcer Kníže Kroka. Byla léčitelka, spojená s přírodními silami, věštkyně a také kněžka. 
Pomáhá vám napojit se na léčivou sílu v sobě. Nechte ji dotknout se laskavým dotekem vašich  zranění. Její poselství je: jsem dotek, jsem podpora, jsem léčení. Jsem čarodějka, která přišla do tvého života, aby ti pomohla vyléčit i ta nejhlubší zranění.
Vím, vidím, znám byliny a nejen je. Dovolte síle přírody, aby vás obklopila a spojila se s vámi  v úžasné jednotě.
Jděte ven, když louky kvetou. Myslete na bolístku, kterou máte. Přivolejte si ji na pomoc. Sesbírejte kvítky, ke kterým tě to bude přitahovat, a následně si z nich připrav léčivou koupel. Do koupele vstupujte se záměrem, že bolest, na kterou jste myslela, odchází z vašeho těla. Můžete chvíli v koupeli spočinout a počkat, zda vám přijdou nějaké důležité vize.

LADA

Poselství: Milenka, lásky čas, ladnost, slast, extáze

Představuje princip lásky, vášně, smyslnosti a sexuálního partnerství. Představuje schopnost užívat si svět skrze všechny svoje smysly, schopnost milovat a užívat si své ženské tělo, schopnost milovat sama sebe a milovat druhé, užívat si posvátnou sexualitu a spojení s druhým. Propojuje v sobě lásku a sexualitu.
Bohyně Lada, ladně vplouvá do vašeho života a přináší vám lásku, vášeň, odvahu žít své potěšení a svou pravdu. Přináší vám  extázi a zve vás, abyste ochutnaly posvátné ovoce lásky. Pak již nikdy nebudete stejné.
Vězte, že vaše láska je dar, vaše rozkoš je posvátná a všechny vaše prožitky a  slasti jsou způsob, jak ji můžete uctívat. Protože ona je součástí vás a vaše tělo je její chrám. Dovolte si prožít jakýkoli rituál lásky ať již s partnerem nebo sama se sebou.

LIBUŠE

Poselství: Střed, kněžka, věštění, moudrost

Libuše je jedna z dcer Knížete Kroka, mytická a česká kněžna a manželka Přemysla Oráče, pramáti dynastie Přemyslovců. Proslula také jako věštkyně a předpověděla slávu města Prahy, které založila. Její příběh je známý v různém podání, především z Kosmovy kroniky z počátku 12. století a z Jiráskových starých pověstí českých. 

Přichází k vám , aby vám pomohla zaslechnout píseň vašeho srdce. Přináší vám hlubokou moudrost, kterou najdete, když naleznete svůj střed. V samotném centru svého bytí ji najdete-moudrou vládkyni, která vidí daleko. Spojte se s ní a budete královnou svého života. Důvěřujte svému vnitřnímu hlasu – je to hlas Bohyně ve vás. Dává vám sílu jít po cestě vašeho srdce a přinášet svou moudrost do světa.

MARIE MAGDALENA

Poselství: Láska, kněžka, spasitelka, draci, pokrevní linie, grál

Posvátná manželka Ježíše a první žena, která přinesla křesťanskou víru daleko za hranice Jeruzaléma.
Marie Magdalena přichází, aby ve vás uctila tajemství skryté ve vaší pokrevní linii a poodhalila vám největší magické mystérium posvátného sňatku. Připomíná vám,  že ve spojení muže a ženy se skrývá největší potenciál propojení s bohem, bohyní a universem. Inspiruje vás, abyste rozšifrovaly zprávy, které se předávají ve vaší DNA. Jakožto učitelka a kněžka vás povzbuzuje k tomu, abyste se nebály najít svoji vlastní duchovní autoritu a sesterský kruh.

MELUZÍNA

Poselství: Vzduch, hvězdy, zimní slunovrat, šepot, vítr

Meluzína je bohyní vzduchu a zimního Slunovratu.
Přichází, aby vám odhalila krásy tiché zimní noci plné hvězd, abyste dokázaly naslouchat i jen lehkému šepotu větru. Dává vám klid a pokoj, když se vítr utiší. Uvědomte si to hluboké místo uvnitř, které nezasáhne žádná bouře. Prožívejte okamžik mezi nádechem a výdechem. Je čas zastavit se a v tichu spočinout. V jejím objetí najdete klid, můžete jen tiše rozjímat, jen tak být, ponořit se do prázdnoty, ze které se může zrodit něco nového, až přijde čas.

MORGANA

Poselství: Kněžka, mlhy, sesterství, transformace, zrcadlo

Víla Morgana, v angličtině Morgan le Fay je mocná čarodějnice z příběhů o králi Artuši. Její jméno nese i iluzivní optický jev v atmosféře. Rané verze artušovské legendy ji zobrazují jako vílu nebo čarodějnici, více se o ni zmiňují francouzské rytířské romance z počátku 13. století. Avalon, " Ostrov jabloní " byl s Morganou spojován už od doby, kdy se v literatuře objevila poprvé. Morgana jako léčitelka a Artušova sestra se objevuje v romanci s názvem Yvain, rytíř z Lionu.

Morgana přichází, aby vám poodkryla mlhy skrývající tajná místa ve vás. Paní zrcadel ukazuje to, co potřebujete a často možná nechcete vidět, abyste mohly projít skrz krajinu nejistoty do bodu své transformace. Její dar je proměna, která přichází po dlouhém období nejasnosti. Nebojte se, pokud je konec vaší cesty zatím ještě zahalený v mlhách. Požádejte o pomoc své sestry a společně  se již brzy dostanete k zaslíbenému cíli.

RUSALKA

Poselství:Tůně, pocity, letní slunovrat, plynutí života

Rusalky jsou ženské vodní démonky ve slovanské mytologii a lidové kultuře. První doklad použití slova rusalka pochází až z 16.století, v této době nejspíše ve východoslovanské kultuře nahradily víly. Stejně jako víly mají dlouhé vlasy, nejčastěji rusé, ve kterých je soustředěna jejich moc, a jejich rozčesáváním mohou dokonce způsobit povodeň.
Rusalkám byl zasvěcen svátek rusalje, slavený v období letnic a spojený se vzpomínkou na mrtvé. Nejspíše pod jeho vlivem vznikla představa rusalek jako duší dívek, které předčasně zemřely, utopily se nebo spáchaly sebevraždu.

Rusalka, bohyně hlubokých tůní tvých pocitů, plynoucí řeka života přichází, aby vás naučila plout s proudem. Jen v tu chvíli může být totiž vaše cesta životem jako zurčící potok, který nic nezastaví. Učí vás, že jít proti proudu tvých skutečných pocitů znamená rychle ztratit sílu. Když se ponoříte do hlubin a svých stínů, můžete najít perly svého pravého já. Podívejte se na vodní hladinu a uvidíte svou vlastní krásu. Dívejte se ještě chvíli a uvidíte, jakou sílu najdete ve vodě. Dokáže být trpělivá, ale i dravá a poradí si se všemi překážkami.

ŠÁRKA

Poselství: Bojovnice, odvaha, rozhodnost

Podle pověstí lstivá Šárka oblouznila vladyku Ctirada, když mu vyprávěla, jak byla s ženami z děvína připoutána ke kmeni stromu. Ctirad ji uvěřil, ale dívky jeho čeleď pobily a ctirada na hradě umučily. 

Šárka přichází, aby vám darovala svůj meč, štít a odvahu beze strachu bojovat za to, co považujete za nejdůležitější. Po staletí byla krása ženy bojovnice znehodnocována coby nefemininní, nicméně Šárka dokazuje opak. Připomíná vám,  že zdravé hranice a schopnost chránit svůj prostor jsou základy, které dovolí vaší ženskosti a kráse v bezpečí vzkvétat a rozvíjet se.

TETA

Poselství: Sestra, vědma, kněžka, jasnozřivost, intuice, napojení

Teta, jedna ze tří Krokových dcer, jasnozřivá a schopná komunikovat s neviditelnými světy, přichází, aby vám připomněla váš vlastní dar intuice. Ukazuje vám, že je na čase podívat se do méně hmotných světů, kde můžete konečně najít odpovědi, které hledáte.
Rozvíjej její dary vidění,  věštění a naciťování toho, co je kolem vás tak, abyste  mohla využít tuto jemnohmotnou moudrost  pro svá rozhodnutí. Teta vás učí být trpělivá a nebrat na lehkou váhu zprávy přicházející ze zdrojů, kterým zatím nemusíte rozumět.

VEČERNICE

Poselství: Sny, noční obloha, spočinutí

Večernice je bohyně soumraku. Přichází, aby vás naučila rozumět skrytým silám, slyšet neslyšitelné,naslouchat intuici. Její rada je: zastavte se, spočiňte, zasněte se, naslouchejte světu mezi  světy a objevíte skryté. Pomůže vám objevit skryté prožitky, které brzy mizí pod obzor, tak jako samotná Večernice brzy mizí z oblohy. Přináší vám  do života šarm, umění zaujmout, porozumění a pohlazení.

VESNA

Poselství: Světlo, radost, odvaha, pohyb, tvořivost

Vesna přichází v čase jarní rovnodennosti, kdy se světlo dne vyrovnává s tmou noci. Síla světla a tepla (Slunce) roste každým dnem a Zem se stává místem pro růst všeho živého. Vesna je veselá, dovádivá a divoká, ale i proměnlivá a neuchopitelná.
Přichází do vašeho života, aby podpořila obnovu a ochranu vnitřního ohně života, probouzí divokost, touhu a přirozenou kreativitu. S lehkostí posiluje odhodlání pro plnění jedinečnosti bytí. Je čas posvítit si na tmavá místa ve vašem životě a rozhodnout se pro změnu. Ve svém srdci nosíte nehasnoucí plamen, kterým osvítíte to, co vytváří stíny. Jen k tomu přistupte blíže a stíny ustoupí. Zároveň uvidíte cestu, kudy jít dál. Pro oživení mysli pojmenujte pozitivní stránku každé situace a obohacujte své dny smíchem. Cokoli děláte, dělejte to vědomě, svobodně a ze srdce.

ZORA

Poselství: Světlo, naděje, víra, jiskra

Zora je bohyně dívka, spojená s Hromnicemi. Přichází do vašeho života, aby vám přinesla jiskru světla a naděje. Vyzývá vás, abyste s dívčím úžasem vítaly každý nový den. Když jste na konci svých sil, vzpomeňte si na ni a zažehne ve vás jiskru naděje, zapálí plamen vašeho vnitřního světla, které vám ukáže cestu. Buďte nespoutaná, dovolte si dělat nové věci. Spojte se s věčně mladou dívkou ve vašem nitru, která nadšeně vítá vše, co jí život nabízí.


                                                                                                          zdroj: Karty Slovanských bohyní