SLOVANSKÉ KOLO ROKU

30.03.2023

O Vánocích zdobíme své domovy jmelím, větvičkami borovice a cesmíny.
To dělali i staří Keltové či Slované o zimním slunovratu (Yule)
Zapalujeme svíčky o Hromnicích (Imbolc).
Na Velikonoce malujeme vajíčka – symbol nového života (Ostara).
Pálíme čarodějnice v předvečer 1.května (Beltain) Ctíme Dušičky (Samhain) jako vzpomínku zemřelým. 

To všechno jsou zvyky keltské a slovanské, které se uchovaly přes dva tisíce let.

My je následujeme, i když ne všichni úplně známe hlubší souvislosti. Pohanské svátky si křesťanství přetvořilo do svých svátků a spojilo je s Ježíšem Kristem.

Ovšem tyto svátky se ctily už daleko dříve.

"Kolo roku" rozděluje rok do ročních období podle slunečního cyklu, tedy slunovratu a rovnodenností. Podobná "kola" jsou známa z původních amerických, keltských, tibetských a v poslední době rovněž z "Wicca" tradic.

Slovanské Kolo Roku zahrnuje 8 sezónních oslav a jejich Slovanské patronky-bohyně. Kola roku se liší regionálně; Slovenské, Pražské a Moravské kolo mají některé odlišné bohyně, ale podstata a integrita systému zůstává vždy stejná, jen názvy a jména se mění, aby vždy odpovídaly historii a dědictví zrovna daného regionu. Slovanské Kolo Roku rozděluje rok do ročních období podle slunečního cyklu – slunovratu a rovnodenností a k nim jsou přiřazeny jednotlivé elementy života.

Základní směry kola:

YULE                     sever - element Vzduch

                              zimní slunovrat: 22. prosince

OSTARA               východ - element Oheň

                              jarní rovnodennost: 20. března

LITHA                    jih - element Voda

                              letní slunovrat: 21. června

MABON                západ - element Země

                              podzimní rovnodennost: 21. září

Přechody mezi nimi se často připomínají různými festivaly, rituály a všeobecně se shodují s obdobími ženského, či mužského života. Tento systém poskytuje zajímavý vhled během roku a dává smysl cyklickému střídání jednotlivých období v roce.

Tato období jsou:

IMBOLC                 1. února - uctění dívky

BELTAIN                1. května- uctění milenky

LAMMAS               1. srpna - uctění matky

SAMHAIN              31. října - uctění stařeny

Kolo roku je založeno na keltském pohanském cyklu. Je to přirozený cyklus neustálých proměn přírody. Vše prochází obdobím klidu, zrání, růstu, sklizní, stárnutí, umírání. Tento cyklus zachycuje jeden rok Matky Země, ale zároveň také celý náš život, menstruační cyklus, či jeden den.

Nezapomeňme, že jsme součástí všeho na této planetě včetně těchto cyklů, které můžeme dobře pozorovat v přírodě. Následováním kola roku pro nás bude znamenat návrat k naší přirozenosti, náš život poplyne a my budeme neustále na vlně sebepoznání. Je to důležité nejen pro náš osobní růst, ale také pro mír s přírodou a se vším živým na naší planetě.

Také díky tomu začneme ctít své tělo!

Přes poznání a uznání těla se můžeme dostat za dualitu. A k tomu nám může pomoci právě slavení starých pohanských svátků vycházející z tohoto ročního cyklu, s proměnami slunce a archetypy ženy.

Když se tímto cyklem začnete řídit, poznáte brzy proměnu kvality vašeho života.