V květnu věnujte pozornost srdci

04.03.2023

 V květnu bychom měli podle čínské medicíny chránit své srdce a s ním spojený cévní systém. Srdce je centrem lidského dění, středem naší existence, centrem citů, lásky, emocí, bezpečí a pocitů. Vyjadřuje osobnost člověka, jeho chápání a životní názory. Srdce udržuje v pohybu krev, naši životní energii.

Je ukazatelem toho, jak dokážeme řídit svůj život, jestli příliš netlačíme (vysoký tlak), nebo stále neustupujeme (nízký tlak).

Pro svou činnost potřebuje Srdce radost, pohyb, kyslík. Srdce posiluje láska, štěstí, smích, optimismus, radost, víra. Nejvíce však posiluje srdce láska.

Láskou k sobě vše začíná. Láskou, kdy umíme sami sobě říct MILUJI sama sebe a chováme se k sobě s citem. Pokud neumíme sami sobě dát lásku, neumíme ji dát opravdově ani druhým. Milujte sami sebe tak, jak chcete, aby vás milovali ostatní lidé. Vyjadřujte lásku nejen sobě, ale i druhým.

Problémy se srdcem se na fyzické úrovni projevuje arytmií, nízkým nebo naopak vysokým krevním tlakem, dušností, otoky, hormonálními poruchami, potíže se spánkem a usínáním, pocení, návaly horka, bolesti šíje a hlavy, neklidem či maniodepresivními stavy. Na duševní rovině je to žárlivost, extrémní chuť na sex, kterou je potřeba uspokojit, ale i nezájem o sex, hyperaktivní jednání, workoholismus, impulsivnost, hyperaktivita či vyčerpanost, ztráta energie a únava.

Naše srdce ničí stres, napětí, bolest ze životních situací, v kterých jsme ustrnuli, zloba, vztek a nechuť žít. Ničí ho zatvrzelost, tvrdost, kdy převahu má naše ego.

JAK SE DOSTAT DO ROVNOVÁHY

Posilujme svá srdce. Láska k sobě samému a následně ke druhým lidem a všemu kolem nás, vyživuje naše srdce. Emoce radosti jsou ukazatelem cesty, která je s námi v souladu a vede nás tou pro nás správnou cestou.

Upřímný a srdečný zájem o sebe, o druhé, o zvířata, je přesně to, co živí naše srdce a následně rozdmýchává životní energii.

Každý den od 11-13 hod je naše srdce nejaktivnější, je proto vhodné mít klidnější režim a nepřijímat nic, co nás extrémně nabudí (např. kofein, černý čaj, ale i hádky, stres nebo extrémní sporty) a není dobré jej zatěžovat ani velkým množstvím potravy. Vhodnější je krátký spánek nebo klidná procházka.

Obezita i nadváha výrazně přispívá k oslabení srdce, je proto důležitá denní fyzická aktivita. Pamatujte, že pro zdravé cévy a srdce je důležitý pohyb, stejně tak jako zařazení hlubokého dýchání. Srdce je sval, který pravidelnou aktivitou sílí. Zařaďme tedy do svého pohybu procházky, chůzi po schodech, plavání, jízdu na kole nebo i svižnější aerobní aktivity.

Bylinky pro posílení srdce: arnika, hloh, gotukola, ostropestřec, hořčík.

Minerály: Růženín, Granát, Avanturín, Amazonit

Afirmace: Mé srdce tepe v rytmu lásky

Nezapomínejte však na to nejdůležitější. Žijte svůj život v pohodě, klidu, lásce, nezáviďte,