Ženské kruhy

Ženské kruhy a rituály

Ženské kruhy jsou bezpečným prostorem, kde se my ženy můžeme setkávat, sdílet své příběhy, učit se jedna od druhé, čerpat ženskou sílu a podporovat se.

Ženské sdílení má mnoho pozitivních účinků. Je to skvělý způsob, jak se ženy mohou navzájem podporovat, sdílet své zkušenosti a předat si rady a tipy.

Prvním důvodem, proč je sdílení dobré, je posílení vztahů mezi ženami. Když se ženy sdílejí své myšlenky a pocity, mohou se více poznat a vytvořit silnější vazby. To může pomoci překonat osamělost a pocit izolace, které mnoho žen zažívá.

Druhým důvodem je, že ženské sdílení může pomoci ženám lépe se vyrovnat s různými životními výzvami. Když se ženy sdílejí své zkušenosti, mohou se navzájem inspirovat a poskytnout si navzájem podporu a radu, což jim může pomoci lépe se vypořádat s těžkými situacemi.

Třetím důvodem je, že může pomoci ženám rozvíjet své schopnosti a znalosti. Když se ženy sdílejí své zkušenosti a znalosti, mohou se navzájem učit a rozvíjet své dovednosti. To může pomoci ženám dosáhnout jejich profesních cílů a rozvíjet svou kariéru.

V neposlední řadě, může pomoci ženám posílit jejich sebevědomí a sebeúctu. Když se ženy sdílejí své myšlenky a pocity, mohou se naučit přijímat sebe takové, jaké jsou a přestat se porovnávat s ostatními. To může pomoci ženám cítit se lépe ve své kůži a být spokojenější se svým životem.

Kruh žije v každé ženě, protože na celém světě se po tisíciletí ženy z kmenů a vesnic shromažďovaly v kruzích aby spolu sdílely své životy, navzájem se inspirovaly, naslouchaly si a učily se. Puls těchto žen v nás stále tepe. Jejich moudrost proudí časem a šeptá nám píseň o ženské sounáležitosti a kráse. Jen se musíme zastavit, zaposlouchat se do svých srdcí a uslyšíme jejich volání.

RITUÁLY

Slovo rituál pochází z latinského slova ritualis- obřadný. Rituál je pozastavení se, vědomé vytvoření posvátného prostoru a jasného záměru, uctění mezníků na naší cestě. Může dodat jasnost a jistotu, vytvořit prostor pro uvolnění potlačených emocí, upevnit nebo v úctě rozvázat svazek. Když uctíváme vlastní cestu, uctíváme sebe a uctíváme vlastní život. Každá z nás dodržuje každodenní rutinní návyky. Po probuzení zkontrolujeme e- maily, umyjeme si zuby, osprchujeme se, zouváme si boty, než vkročíme do bytu....Návyky se vyvíjejí, aniž bychom si je uvědomovaly. Rituály, na rozdíl od návyků, se provádějí s určitým úmyslem a soustředěním na tento úmysl. Když něco děláme rituálně, znamená to, že jsme plně a celou pozorností tady a teď.

V životě ženy je mnoho klíčových okamžiků jako svatba, rozvod, narození dítěte, smrt. Zasvěcení do dalších rovin ženství - přechodové rituály spojené s ženským tělem, si rovněž zaslouží krásnou oslavu a pozornost v kruhu žen. Tady patří rituál menarché, porod, přechod. Všechny tyto mezníky na naší ženské cestě jsou důležité a je krásné je uctít. Každá žena si tak může vytvořit nádhernou oslavu pro sebe, svoji rodinu a přátele.

Oslavy změn ročních období poskytují ženě prostor pro to, aby uctila měnící se přírodu, napojila se na roční období a poděkovala za bohatou úrodu. Jsou to také příležitosti, proč se sejít v kruhu žen a nahlas se radovat, tancovat a čarovat.

Rituál je okamžik zastavení se. Nad touhou, přáním, cílem, který tento rituál má. Je to čas, kdy dáme samy sobě šanci uvědomit si co chceme, opustit staré věci a vytvořit prostor pro nové.

Přijďte si užít rituály v kruhu žen, pojďte tančit, radovat se a oslavovat.