Oheň je příčinou světla. Princip ohně se projevuje ve veškeré hmotě, je ve znamení neustálé proměny. Zářivé hvězdy zrodily se z ticha mrazivého vesmíru. Oheň a světlo je prvotním základem pro vše stvořené vše, co je viditelné i neviditelné. V raných dobách Země vznikal oheň sopečnou činností, také oheň v oblacích vznikal při bouřkách. Naše planeta...

MAGIE ŽIVLŮ

26.02.2023

Živly představují čtyři základní principy projevu energie, které se projevují ve všech oblastech našeho světa. Tyto živly jsou pojmenovány podle materiálních látek, neboť mají podobné vlastnosti, ale s uvedenými látkami nemají nic společného, protože nemají materiální podstatu. Jak bylo řečeno, jedná se pouze o principy. Starověká filosofie i věda...