Co znamená oslavit své ženství a proč je to důležité? Jak moc ženu ovlivňuje vztah k její menstruaci? Krásným názvem MONARCHÉ označujeme první menstruaci, čas, kdy se z dívky stává plodná žena. Jde o důležitý okamžik, kdy se dívka loučí se svým dětstvím a stává se ženou.

Noc ohňů/Jarní Dědkové/ Beltaine - čas velké oslavy Lásky. Tento snad nejznámější pohanský svátek se slaví z noci 30.dubna na 1. května, a podle některých tradic z noci 1.-2. května.
Beltaine je oslavou lásky, partnerství, sexuality, smyslnosti, plodnosti a pálením ohňů, které měly funkci ochrannou. Je to čas, kdy v přírodě se začínají spárovat...

O Vánocích zdobíme své domovy jmelím, větvičkami borovice a cesmíny.
To dělali i staří Keltové či Slované o zimním slunovratu (Yule)
Zapalujeme svíčky o Hromnicích (Imbolc).
Na Velikonoce malujeme vajíčka – symbol nového života (Ostara).
Pálíme čarodějnice v předvečer 1.května (Beltain) Ctíme Dušičky (Samhain) jako vzpomínku zemřelým.

Astronomické jaro začíná v okamžiku, kdy se střed Slunce objeví přesně nad rovníkem a Slunce vstoupí do znamení Berana. První jarní den je označován jako jarní rovnodennost, protože noc a den jsou přibližně stejně dlouhé. Od prvního jarního dne se noc zkracuje a den prodlužuje. To trvá do letního slunovratu, kdy je den dvakrát delší než noc.

Obvykle na počátku dubna, během prvních teplých dní jarního období se probouzí víly – rusalky. Víly po zimním spánku vycházejí na břeh, kde tančí a svými tanci přivolávají na zemi životodárnou rosu. Dívky čistily studánky, v nichž víly nejen žily, ale také je ochraňovaly. Mladičké dívky je čistily svlečené a na jejich okraji ke konci své práce...

Rituály jsou součástí kulturního dědictví celého lidstva. Mají různý charakter a účel, např. společenský , rodinný, osobní, přechodový, zasvěcovací, atd. Druhy rituálů se odvíjí od mnoha aspektů, např. etnika, kultury, civilizace či lokality....