Rituály jsou součástí kulturního dědictví celého lidstva. Mají různý charakter a účel, např. společenský , rodinný, osobní, přechodový, zasvěcovací, atd. Druhy rituálů se odvíjí od mnoha aspektů, např. etnika, kultury, civilizace či lokality....